Potřebuji vás stejně, jako i vy potřebujete Mne

Sobota, 17. ledna 2015 v 18:18

Má vroucně milovaná dcero, Já jsem to, váš Ježíš, váš Vykupitel, kdo mluví.

Mnozí lidé, kteří čtou tato poselství, mají strach. Strach s sebou přináší určitý druh nenávisti, protože tak mnoho lidí Mě nechce uznat. Strach je pochopitelný, ale nesmíte dovolit, aby zastřel vaši důvěru. Pouze k vám volám, abyste přišli ke Mně. Nechci vám působit muka. Váš pozemský čas má krátké trvání, ale čas, který strávíte se Mnou, je na věčnost.

Jestliže vás miluji, jak bych vás potom mohl nevarovat před následky odmítnutí mého milosrdenství? Vše, co potřebuji a po čem toužím, je přivést vás všechny do svého království. Neříkám vám nic, co není v mé svaté Knize. Ne. Jen vám prostě připomínám Pravdu a všechno to, co přijde, abyste proto přišli ke Mně.

Pojďte, moji maličcí, nebojte se mé lásky. Nemějte strach z mého království, neboť je to vaše přirozené dědické právo. Proto jsem se vzdal svého života na zemi. Potřebuji vás stejně, jako i vy potřebujete Mne. Jsem pokorný ve svém očekávání a prostě toužím obklopit vás životem úžasné nádhery, kde se budete radovat z věčného života. Tak proč máte strach z mého volání? Miluji vás. Nikdy bych vám neublížil. Jediná újma, které čelíte, je od vás samých. Já jsem stále zde, čekající s velkou nadějí na vaši lásku.

Můj svět bez konce překonává vše, co byste si kdy mohli přát na této zemi. Váš život na zemi bledne ve srovnání se skvělostí mého království. Proto, abych zajistil, že budete mít věčný život – vaše právoplatné dědictví – jsem zemřel za vaše hříchy. Nevzdávejte se této velké oběti, neboť jsem byl s velkou slávou ukřižován za vás.

Neodmítejte Mě podruhé.

Váš milovaný Ježíš