Povstane hrozivá armáda, dosud nikdy neviděná

Čtvrtek, 20. března 2014 v 21:42

Má vroucně milovaná dcero, svět se nachází na pokraji mnoha válek a ty budou mít velký vliv na rychlost, jakou se církev rozpadne. Během posledních mírových jednání, která proběhnou po mnohém krveprolití a ničení, se hodně lidí bude cítit bezmocně, osaměle a vystrašeně a bez nějakého skutečného vedení. Kvůli chabým vztahům v politickém světě bude svět velmi zranitelný. To dá vzniknout strašlivé armádě, dosud nikdy neviděné. Tak jak se bude tříštit svět, stane se i mnoha církvím. Potom, až bude všechno vypadat beznadějně, bude vytvořena sjednocená skupina, zahrnující politické vůdce a vůdce křesťanských církví pod jednotnou světovou organizací – z níž vyklíčí nová ohavnost – nové, jednotné světové náboženství.

Všechny tyto události nastanou postupně. Vy, moji milovaní následovníci, jste Mi povinováni věrností, protože vás vedu, neboť je jen jediná cesta k míru a bezpečí a ta je skrze Mne, Ježíše Krista. Povedu vás trním, bolestí, hrůzou a ohavností zpustošení. Budete-li se Mě držet, budete v bezpečí.

Buď silná, moje milovaná dcero, během těchto těžkých zkoušek, neboť to bude tvou silou a odvahou, že budu moci ukázat cestu Pravdy, až se svět obrátí naruby kvůli zlu způsobenému láskou k moci a zkaženosti, které vyvolá tyto války a pak Velkou válku.

Jednejte rychle a postarejte se, abyste zasvětili své životy modlitbám a ochraně mé církve na zemi. Mé dary ochrání každého z vás a Já vždy odpovím těm, kdo Mě vyhledají v tomto čase přicházejícího velkého bouření. Až se tyto události stanou, moje armáda na zemi se rozroste. I ti, kdo se staví proti této misi, budou následovat Mě, neboť tehdy už nebudou schopni popírat Pravdu – až poznají, že také oni budou trpět pronásledováním, jemuž budou čelit křesťané všude, až budou muset přetrpět vládu Draka. V této fázi bude jejich jedinou nadějí následovat Mne, svého Ježíše, neboť jen skrze Mne se budou moci dostat do království mého Otce.

Váš Ježíš