Přijmete-li praktiky New Age, zapřete Mne

Sobota, 6. prosince 2014 v 14:20

Má vroucně milovaná dcero, čím to, že ti, kdo nepřijímají moji existenci, nebo božství mého Věčného Otce, jsou tak ochotní přijmout falešné bohy, které si sami vytvořili?

Když je má přítomnost pociťována dušemi, které odmítají moji existenci, cítí potřebu nelítostné odplaty. Dělají si legraci, posmívají se, zesměšňují moji přítomnost, ať už v mých kostelích, knihách, ve Slovu, nebo když jsem přítomen v jiných duších. Přítomnost Boha je všemocná a je pociťována tím nejbolestivějším způsobem dušemi, které jsou v temnotě. Proto reagují s takovou záští na každou zmínku o Mně. Tito lidé mají hluboce zakořeněnou nenávist vůči Mně a neuvědomují si, jak mohou nenávidět někoho, kdo podle nich neexistuje.

Varuji ty, kdo přijímají falešnou spiritualitu a zbožňují něco, nebo jsou posedlí něčím, co nepochází ode Mne. Otevřete-li svou duši kdejaké, Mnou nestvořené duchovní říši, otevřete dveře démonům, kteří vás budou vychytrale lákat do svého temného světa. Ať už věříte v jakýkoliv pokoj, který získáte praktikami New Age, bude mít krátké trvání. A budete-li se snažit o víc, vstoupíte pak do stavu, kdy tito nepřátelé Boha ovládnou vaše svědomí, až už nebudete schopni se vyprostit z jejich vlivu. Nikdy nenajdete pokoj, zbožňujete-li falešné bohy.

Svět je proniknut falešným učením, falešnými bohy a náboženstvími. Je pouze jeden pravý Bůh a můžete k Němu přijít, jen když uznáte velkou oběť, kterou učinil, když poslal Mě, svého jednorozeného Syna, přinést vám záchranu z nástrah Zlého.

Vy, kdo Mě znáte, ale zahráváte si s jiným učením, vězte: Přijmete-li praktiky New Age, zapřete Mne. Pokud moje církev uzná jiné víry, které nejsou ode Mne, pak Mě zradí.

Čas, kdy mé narození bude oslavováno projevováním oddanosti jiným náboženstvím, která nejsou ode Mne, bude časem největší zrady Pravdy.

Váš Ježíš