Pripravtě sa na druhý príchod

(Mt 24,33-36)

  • 33 Tak i vy, až toto všecko uvidíte, vězte, že ten čas je blízko, přede dveřmi.
  • 34 Amen, pravím vám, že nepomine toto pokolení, než se to všechno stane.
  • 35 Nebe a země pominou, ale má slova nepominou.
  • 36 O onom dni a hodině však neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn; jenom Otec sám.

  Sám Ježíš Kristus nám v poselstvích řekl, že přijde v současné generaci:
„Vězte, že tato velká a nádherná událost se stane brzy. Vaše generace bude svědkem mého slavného návratu. Nikdy neodhalím den mého návratu, neboť pouze můj Otec jej zná, ale mohu vás ujistit, že čas k mému Druhému příchodu je blízko.“
(poselství z 18. března 2012 o 16:00 hod.).

Poslednímu dni, Kristovu Druhému příchodu ve Slávě, tak dlouho očekávanému věřícími, budou bezprostředně předcházet tři dny temnoty na zemi.

Po návratu Druhém Příchodu Ježíše Krista, se kterým je spojený soud nad všemi lidmi, živými i mrtvými, nastane Nové Nebe a Nová Zem Spasení na věčnosti budou žít s Bohem v plné lásce, radosti a slávě a zatracení budou navždy trpět se satanem a padlými anděly v pekle.

V poselstvích najdeme spoustu pokynů, duchovních i praktických, které náš připravují na tento velký Poslední den – Pán Ježíš chce, aby co nejvíc lidí dosáhlo spásy a vynulo se odsouzení k věčnému utrpení.

„Když se toto začne dít, napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko.“ “» (Lk 21, 28). 

Připravte se na druhý příchod JežÍše Krista

Nová kniha z série Knihy Pravdy “Připravte se na Druhý Příchod Ježíše Krista. Komplexní průvodce na konec časů” byla přeložena do slovenštiny. Česká verze této knihy není a nebude. Můžete používat slovenskou verzi.

Kniha shrnuje výběr poselství uspořádaných podle témat, Křižácké modlitby podle kategorií a spoustu dalších textů, jako jsou například informace o zjeveních v La Salette nebo Garabandalu, či duchovních a materiálních doporučení na konec časů.

Účel knihy

Tento krátký, ale významný průvodce pomůže každému, kdo upřímně hledá Boží pomoc, bez ohledu na rasu či náboženství, přežít tento konečný čas a vstoupit do věčného slavného dědictví (věčného života) slíbeno Bohem Otcem. Obsahuje všechny potřebné modlitby a pokyny dané Bohem. Jsou uzpůsobené tak, aby je mohl každý následovat. Je na každém z nás, jak se individuálně rozhodne k modlitbě, jen se nechme vést Duchem Svatým. Tímto způsobem budeme schopní připravit sebe samých i své bližní na Druhý Příchod Ježíše Krista.

Kdy se tyto události budou dít?

Tato otázka nepochybně zaměstnává mysl každého z nás. Ježíš má odpověď. Řekl Marii Božího Milosrdenství, že nikdo neví datum Jeho Druhého Příchodu, pouze Jeho Bůh Otec. Ale ubezpečil nás, že většina těch, kteří žijí v nynější generaci v tomto času, budou svědky Jeho Druhého příchodu v jejich životě ! Jsme varovaní pomocí různých znamení doby. Ježíš nám taky poskytl indície v poselství z 20. prosince 2010, ve kterém uvedl, že velké biblické soužení se začalo koncem prosince 2012.