Připravte vaši rodinu, že uvidí na obloze můj kříž

Středa, 8. června 2011 v 16:45

Má vroucně milovaná dcero, musím se s tebou rozdělit o pocity, které teď musím snášet. První je pocit štěstí, protože mám přinést tolik milosrdenství mým dětem během osvícení svědomí, které je už blízko. A pak jsou to mé slzy velkého zármutku pro ty, kteří si nejsou vědomi této události a nejsou na ni připraveni. Mé děti budou muset povědět své rodině a přátelům o této velké události, aby jejich duše byly zachráněny. Nezáleží na tom, jestli se budou smát, nebo vás kvůli vašim tvrzením zesměšňovat, neboť později vám budou děkovat. Řekněte jim pravdu. Požádejte je, aby otevřeli svou mysl. Měli by být zpraveni o tom, co budou zakoušet, protože až uvidí na obloze můj kříž, budou připraveni. To je vše, co potřebují vědět. Potom už se smíří s bolestí a nepohodlím, které budou snášet, až minulost jejich životů se začne odehrávat před jejich očima. Řekněte jim, aby sami přehlédli svůj život a připomeňte jim, aby si uvědomili, jakou škodu mohli způsobit svým spolubližním bratrům a sestrám.

Rozšiřujte mé Slovo po Varování

Mé děti, jakmile dojde k Velkému varování a až začne docházet k obrácením, začněte rychle rozšiřovat mé nejsvětější Slovo. Je to opravdu naléhavé, protože to bude naprosto rozhodující čas. Tehdy, prostřednictvím práce mých milovaných následovníků všude na světě, mé děti budou stát na správné cestě. Bude to čas, kdy modlitba a obrácení pomohou zmírnit dopad spouště, k níž dojde vládou obou, jak antikrista, tak falešného proroka.

Připusťte si teď pravdu takovou, jaká je. Neobávejte se jí. Přijměte ji. Neboť když to uděláte, budete osvobozeni a vaše důvěra ve Mne vám dá schopnost náležitě bránit mé Slovo. Strach vás bude jen zdržovat, mé drahé děti. Odvaha bude získávat duše. Vaše bitva v mém jménu ulehčí mému utrpení a přinese věčný život tak mnoha duším, které zoufale potřebují vaši pomoc.

Má láska k vám, děti, je všeobjímající a ve své síle nikdy nekolísá. Můj kříž je těžký, ale když jej ponesete s láskou v srdci, vaše břemeno bude lehké. Vy, moji milovaní následovníci, posvěcení služebníci i laikové, jste má budoucí armáda, která pomůže porazit Satana. Modlete se za sílu, abyste zvládli útoky na svou víru. Veďte lidi příkladem a dar, který uděluji každému z vás, kteří se Mi zavazujete věrností, způsobí okamžité obrácení, až budete mluvit mým nejsvětějším Slovem. Nezapomeňte, že Já jsem teď pořád s vámi. Mnozí z vás, kteří jsou Mi už nějaký čas velmi blízko, budou silněji pociťovat Ducha Svatého a schopnost rozlišení, která vás udiví. Přijměte to jako jeden z největších darů, které jsou dnes lidem dávány. Neudělil jsem takové množství milostí od doby, kdy jsem mým apoštolům dal vzácné dary prostřednictvím Ducha Svatého.

Vy, moji následovníci, včetně mých posvěcených služebníků, jste moje opravdová církev. Já, s pomocí Boha, Věčného Otce, vás povedu, abyste mohli jít se všemi mými dětmi k Novému ráji, který vás všechny očekává.

Váš milující Spasitel

Ježíš Kristus