Přirovnávejte Mě k matce, která se musí po narození svého dítěte od něj odloučit

Pondělí, 23. června 2014 v 01:45

Má vroucně milovaná dcero, dnes tobě a všem mým milovaným následovníkům přináším velká požehnání. Mé srdce překypuje láskou k vám všem. Uvědomuji si, že vaše cesta v mé službě může být občas velmi těžká, ale chci, abyste věděli, že vás vedu každou vteřinu. Není jediná zkouška, které možná budete vystaveni, která nemůže být překonána. Proto cítíte-li se bezmocní a ustrašení, nesmíte se vzdát, a když Mi budete důvěřovat, všechno se bude zdát lehčí.

Přirovnávejte Mě k matce, která se musí po narození svého dítěte od něj odloučit a nebude moci během svého života toto dítě uvidět. Matka na to dítě nikdy nezapomene a stráví každý den touhou po části svého těla a krve v naději, že se opět někdy setká se svým dítětem. Každý den má to dítě na mysli, modlí se za jeho nebo její blaho a hluboko v srdci cítí neustálou bolest pro svou ztrátu. Nikdy ji nic neuspokojí, dokud to dítě opět neobejme ve své náruči. Má velkou trpělivost, velkou naději a hlubokou touhu se setkat tváří v tvář s dítětem, které vypudila ze svého lůna a nedbá mezitím uplynulých let. Vše, na čem jí záleží, je, aby ona a její dítě byli opět spolu – spojení jeden s druhým.

Jsem jako každý rodič, který musí snášet takovou trýzeň. Pro Mne je čekání úzkostné. Ale bolest ze ztráty, jako z dlouho ztraceného dítěte, které se odmítá vrátit k rodiči, je největší ze všech. Bolest, kterou cítím, když jsem odmítán Božími dětmi, je pro Mne neustálým soužením. Udělám cokoliv, abych přitáhl tyto duše na svou hruď. Použiji jiné duše – jejich bratry a sestry, kteří Mě chtějí utěšit – v mém úsilí probudit tyto spící duše. Potřebuji své milované následovníky, sourozence těchto ztracených Božích dětí, aby se rozptýlili po celém světě a dali dohromady mou rodinu.

Musíme se sjednotit proti duchu temnoty, který těmto duším téměř znemožní, aby rozluštily pravdu svého zrození. Těmto lidem musí být řečeno o jejich přirozeném právu, dědictví a jejich věčné spáse. Neboť je blízko čas, kdy všechna pravda bude odhalena. S vaší pomocí, moji milovaní následovníci, se vrátí ke Mně, zpátky do mé rodiny, kde se konečně všichni sjednotíme jako jeden. Tak, jak to mělo být.

Miluji vás všechny s hlubokou něhou a raduji se, když Mi odpovídáte s láskou v srdci na mé volání.

Váš Ježíš