Probuďte se k Pravdě dříve, než bude pozdě

Pátek, 15. dubna 2011 v 23.00

Moje milovaná dcero, musíš říct světu, že pokud si lidstvo přeje věčný život, pak musí dodržovat moji nejsvětější vůli. Tento svět, i když vám může hodně nabídnout, nikdy neutiší váš hlad. Kdyby nebylo hříchů vašich prvních rodičů, Adama a Evy, pak ano, bylo by možné žít ve věčném štěstí a bez překážek na vaší cestě. Ale protože podvodník je všude, nepřipustí, aby kdokoliv z vás si naplánoval svůj život ve vztahu ke Mně. Je vychytralý, a lhář, bude neustále usilovat, aby různými prostředky svádění zajistil, že padnete do hříchu. Bude ale pro něj velmi těžké zaměřit se na vás, jste-li ve stavu milosti, kterého jste dosáhli vyznáním hříchů a přijetím svátostí.

Svatý růženec je zvlášť účinný proti Satanovi, pro moc, kterou Blahoslavené Panně, mé Matce, udělil Bůh, Věčný Otec. Ona má nesmírnou moc nad mistrem klamu. Proti ní je bezmocný a ví o tom. Dovolíte-li mé svaté Matce, aby vás vedla směrem k milostem, za něž se může ve váš prospěch přimluvit, pak budete imunní k jeho vlivu.

Dnes lidé na této zemi usilují o štěstí a pokoj, hledají je však podle tajné formule. Maří tak čas, když se snaží odhalit tajemství štěstí, materiálního úspěchu a pokoje ve svých životech. Přicházejí s novými cestami, nápady, a všechny jsou namířeny k plánům, jak se stát bohatými. Bez ohledu na všechny argumenty, které předkládají, z nichž většina je založena na psychologií hnaném idealismu, není prostě možné dosáhnout radosti a pokoje ve vašich životech, nevěříte-li v Boha, Věčného Otce. Je jediným dárcem života. Jestli se Mu nepřiblížíte, budete duchovně prázdní.

Vám, kteří investujete mnoho času k tomu, abyste se pokoušeli dokázat, že Já neexistuji, pravím: Maříte svůj čas, když se honíte za sny, které nikdy nepřinesou plody. Vaše tvrdohlavé odmítání uznat svého Stvořitele, nejvyšší bytost, která stvořila tento svět, vás povede do propasti věčných temnot. Mnoho lidí jako vy, kteří během svého života mimořádně dlouho popírali existenci Boha rozšiřováním lží, že nic takového jako Bůh Otec není, jsou teď, žel, v hlubinách pekla ze své vlastní vůle. Nedovolte, aby se to stalo vašim duším, protože ti, kdo skončí v pekle, hoří, jakoby ještě měli tělo. Jak se jen Satan směje vaší nevědomosti. Popíráte-li Boha, popíráte vaše právo na věčné štěstí. Je to totéž věčné štěstí, které tak urputně hledáte na tomto světě. Ale na této zemi je nemůžete dosáhnout.

Nikdy nežijte svůj život tak, jako by byl dílem cyklu vaší existence. Protože není. Váš skutečný domov je se Mnou v ráji.

Váš milující Spasitel

Ježíš Kristus