Proč jsem se stal člověkem

Pátek, 24. prosince 2010 v 20:15

Moje milovaná dcero, děkuji ti, že jsi přijala moje pozvání. S radostí komunikuji s tebou v tento mimořádný den oslav mých narozenin. Láska, která naplňuje moje srdce tehdy, když Mi mé děti prokazují víru a oddanost, je velmi drahocenná.

To je čas pro mé děti, ať jsou kdekoliv, aby uvažovaly nad mým životem na zemi. Je to čas k přemýšlení o tom, jaký důsledek má moje narození pro celé lidstvo. Kvůli mému narození člověk hledá spásu. Kvůli lásce mého Věčného Otce ke svým dětem jsem přinesl tuto nejvyšší oběť. To, jak se musel dívat na narození dítěte, vidět, jak roste a vyvíjí se až do dospělého věku, jasně ukazuje na jeho lásku a odhodlání zachránit všechny své děti. On tak velice miluje všechny své děti, že Mě prosil, abych žil život jako člověk s vědomím, že Mě budou ponižovat a vysmívat se Mi. On dovolil, aby se tak stalo.

Moje narození je pro všechny znamením toho, že Bůh, Věčný Otec, tak velice miloval své děti, že přinesl tuto velkou oběť. Svůj soucit a touhu zachránit vás ukázal tím, že Mi umožnil přijít na svět, žít mezi vámi a dovolil moji smrt. Kdyby Mě nebyl poslal, člověk by nemohl být spasen. Přesto ti, kteří Mě odmítli, jsou ještě nejistí o pravdivosti Božích slibů, které dal Bůh, Věčný Otec. Stále je ještě mnoho nejasností.

Vše, na čem teď záleží, je, aby lidstvo pochopilo slib a realitu nového nebe a země, které byly předurčeny všem Božím dětem. To je největší dar ze všech a je to dar, na němž měli mít podíl všichni, dokud jej Satan nezničil tím, že svedl Evu.

Dnešní lidé se dívají na učení Starého a Nového zákona v mnoha ohledech jako na staré báje. Mnozí ještě nechápou, že učení, obsažené v těchto Písmech, bylo a stále je autentické. Pokud se v mnoha případech poukazuje na situace týkající se duchovní sféry, zdá se lidem těžké uvěřit, že se tak stalo. K tomuto závěru došli proto, že posuzují jejich obsah logickým myšlením, které se zakládá na hodnocení toho, co se odehrává na zemi. Ale mýlí se.

Můj příchod na zem byl stanoven jako poslední příležitost probudit svět, aby všichni poznali, že Bůh odpouští všechno. Mojí úlohou bylo vám ukázat skrze moje učení a moji smrt na kříži cestu do nebe.

Na Vánoce mějte na paměti, že moje narození vám mělo pomoci začít přehodnocovat vaši víru v nebe, protože vy všichni máte nárok mít na něm podíl.

Tím, že si připomínáte můj život, se můžete teď se Mnou sjednotit v království mého Otce tím, že otevřete svá srdce a poprosíte Mě, abych vás ještě jednou obejmul.

Váš božský Spasitel a spravedlivý soudce

Ježíš Kristus