Prokleti jsou ti, kdo Mě proklínají

Sobota, 18. října 2014 v 14:20

Má vroucně milovaná dcero, Zlý ovládl srdce mnohých, kteří věří ve Mne, protože mu k němu umožnili snadný přístup.

Satan pokouší duše skrze smysly, stejně jako hříchem pýchy. Ti, kdo věří, že jejich inteligence a znalost svatého Božího Slova jim dává právo soudit jiné v mém jménu, Mě velice urážejí. Plni pýchy si ve své sebelásce myslí, že mají právo pohrdat jinými a vylévat jed v mém jménu. Mějte se na pozoru před těmi, kdo proklínají ostatní, a pak říkají, že jsou moji, protože mluví zlou řečí. V den, kdy přijdu, se tyto duše budou choulit strachy a zakrývat si oči, oslepené mým Světlem.

Neustále důvěřujte mému milosrdenství, neboť vždy odpustím těm, kdo přijdou přede Mne s opravdovou lítostí v duši kvůli všemu, co řekli, udělali a zavinili, co Mě urazilo. Obávejte se však mé spravedlnosti, neboť bude hrozná. Neomlouvám se za to. Vězte, že budou trpět pyšní a mocní, kteří zkažeností ovlivňovali druhé a připravili Mě tak o vytoužené duše. Budou se třást strachy před mým trůnem, ale ještě se budou se Mnou hádat a obhajovat své zlé způsoby v mylném domnění, že jim budu naslouchat.

Prokleti jsou ti, kdo Mě proklínají. Požehnaní jsou ti, kdo žijí svůj život v lásce k druhým a kdo následují mé učení, i když jim přináší bolest. Pozvednu spravedlivé, ale rozdrtím hříšné, kteří se obracejí zády k Slovu Božímu. Kdokoliv, jenž působí bolest jiným, a zejména v mém jménu, se Mi bude muset zodpovídat v Poslední den.

Váš Ježíš