Proste a dostanete. Zůstanete-li zticha a nepromluvíte, nebudu mít na co vám odpovědět.

Neděle, 10. srpna 2014 v 18:00

Má vroucně milovaná dcero, příliv se obrátil a v jeho brázdě přijde mnoho změn, jak bylo předpověděno. Nebojte se, neboť jsem vám mnohokrát dal mé slovo, že vše skončí mým velkým milosrdenstvím, které shrne každou duši do světla mé lásky a soucitu. Bojte se jen mé spravedlnosti, ale až bude zbavena pout, vězte, že to bude dopuštěno pro dobro ostatních a pro záchranu světa. Vykonám tresty, jen abych zastavil šíření nenávisti a v duších, zčernalých skvrnou hříchu, probudil jakoukoliv jiskru lásky, která v nich ještě může skomírat, aby přišli ke Mně.

Proč člověk, a zejména zbožný člověk, věří, že ví víc než Já? Že je inteligentnější než Ten, který ho stvořil? Že jeho rozumové posouzení všech věcí Mnou daných může odstranit mou přítomnost? Arogance a pýcha lidí na své vlastní dovednosti bude jejich pádem. Člověk nemá žádnou moc kromě té, která leží v jeho duši. Víra, když je čistá, je něco mocného a skrze víru, a víru samotnou, Já, Ježíš Kristus, vám přináším naději, lásku a radost. Jen Já mohu posílit člověka velkými dary, ale pokud Mne o ně neprosí, nemohu je vnutit jeho svobodné vůli.

Proste a dostanete. Zůstanete-li zticha a nepromluvíte, nebudu mít na co vám odpovědět, protože ke Mně nepřicházíte. Stále se na Mne obracejte a proste Mě o všemožnou přízeň, neboť Já vždy odpovím na vaše volání. Neodvracejte se ode Mne se slovy – všechno bude dobré, život se sám o sebe postará. Život si musíte zasloužit. Věčnost je Božím darem a bude dán těm, kdo o něj prosí. Žel, mnozí svou naději na věčný život promarní, protože věří, že lidstvo je mocnější než nějaký Bůh, jenž může, nebo nemusí existovat. A tak si určí svůj vlastní osud a obrátí se zády k věčnému životu kvůli hříchu pýchy, tak tvrdošíjní jsou.

Ve svém životě na zemi Mě popírají a budou Mě popírat, až budu před nimi stát, ruce rozpažené, ve Velký den. Odvrátí se a půjdou do lvího doupěte, kde nikdy nenajdou ani chvíli pokoje.

Váš Ježíš