Řetěz Ochranny za EU a celý svět 13.12.2022

Každého 13 tého v měsíci se budeme společně setkávat na modlitbě za EU a svět, aby Duch Svatý osvobodil naše vůdce, a nepodíleli se na zlu, které vykonávají na obyvatelích.

Nejbližší setkání 13.12.2022

Proč je to důležité dozvíte se v poselství ze dne 16.12.2022 Zlovolné skupiny se dopouštějí největší lži, aby se zmocnily vlády nad zeměmi

https://bit.ly/PrayerChainofProtection