Říct, že jste moji, je jedna věc. Být moji, je ale něco jiného.

Úterý, 16. září 2014 v 20:25

Má vroucně milovaná dcero, když se zdá, že svět je ve zmatku, nikdy neměj strach, protože Bůh vládne nade vším.

Až Zlý bude bojovat, umožní mu jen takovou moc, aby zajistil, že Duch Svatý zůstane naživu a aby dobří lidé uspěli v boji v mém plánu spásy. Bezbožnost všech možných podob je typickým rysem ďábla. Abyste se vyhnuli být zamořeni Satanem, nesmíte o žádné žijící osobě mluvit špatně, poslouchat o ní zlé věci, nebo jí provádět zlé skutky. Říct, že jste moji, je jedna věc. Být moji, je ale něco jiného.

Jsem-li skutečně přítomen v duši, udělám vše, co je v mé moci, abych takové duši zabránil provádět zlé činy. Pokud Mi duše zcela důvěřuje, nechá se Mnou vést snadněji. Když je však vůle této osoby je velmi silná, a je-li pyšná a tvrdohlavá, pak bude snadno vedena podvodníkem, který ji oklame mnoha způsoby. Přesvědčí tuto osobu, že hříšné jednání, zlý jazyk, nebo čin rouhání jsou v určitých případech přijatelné. A pak taková duše propadne klamu. Těmto duším říkám toto:

Nemluvte špatně o druhých, nepodléhejte pomlouvání, nedělejte se soudci druhých a nekritizujte jiné duše v mém svatém jménu. Pokud se dopustíte takových urážek proti Mně, padnete z této úrovně špatnosti do temnoty, která mezi námi vytvoří velkou propast. Bude-li se toto rozdělení zvětšovat, a čím dále se ode Mne vzdálíte, pocítíte strašnou prázdnotu – hlodavý pocit tak hluboké osamělosti, že budete mít pocit paniky, který nebudete schopni popsat. Pak pocítíte oddělení od Boha, jaké snáší duše v očistci a pekle. Dokážete-li se z toho nyní poučit, pak zjistíte, že bude snazší se ke Mně přiblížit.

Nezapomeňte, nejdřív musíte vyhnat všechny myšlenky nenávisti z duše. Nemohu být přítomen v duši, která je plná nenávisti, protože to je nemožné.

Váš Ježíš