Ruka mého Otce teď dopadne na tento nevděčný, slepý svět

Pondělí, 4. dubna 2011 v 19:00

Má vroucně milovaná dcero, čas už nepracuje pro nás. Protlač, protlač tato poselství do světa tak daleko, jak jen můžeš. Čas Varování je už velmi blízko. Řekni mým následovníkům, aby z víry ke Mně pomohli obrátit nevěřící a připravili je na Varování.

Má dcero, pokud se ještě zabýváš myšlenkami o pravosti těchto poselství, tak ztrácíš drahocenný čas. Mé milované duše, které touží po spáse, už nemají čas. Hřích, má dcero, bují a šíří se jako virus do každého koutu světa. Satan uvádí lidstvo do zmatku. On je všude. Trápí dobré duše, stejně jako ty, které jsou pro Mne ztraceny. Musí být zastaven. Při tom pomůže modlitba a šíření mého Slova. Pověz mým následovníkům, jak Satan zamořil lidstvo. Nejen, že je přítomen v globálním neklidu, ale zamořuje ty, kteří se domnívají, že jednají v zájmu spravedlnosti. Je dokonce přítomen v mladé, bezstarostné společnosti, v její hudbě a kultu celebrit.

Zachraňujte teď tyto duše modlitbou růžence Božího milosrdenství. Rozšíření této modlitby je věcí mimořádné důležitosti. Pocit paniky, hrůzy, neklidu a zatrpklé nenávisti, jenž je nyní rozšířen po celém světě, je hluboce prociťován Mnou, božským Spasitelem, jenž prolévá nekonečný proud slz pro tyto ztracené duše.

Cožpak mohou lidé nevidět tuto nenávist vůči nim, přítomnou v každém koutu? Cožpak nevíte, že je to Satan, mistr klamu, kdo je u díla? Jak se tato ďábelská nenávist a odporné ukrutnosti rozšiřují jako požár, tak také ruka mého Věčného Otce nyní dopadne na tento nevděčný, slepý svět. Tak jako budou pokračovat zvěrstva lidí, kdy se vzájemně terorizují a vraždí, tak také bude přibývat přírodních katastrof jako trest za hřích člověka proti člověku. Tento trest teď postihne svět.

Bitva za záchranu duší začala

Bitva za záchranu duší začala. Modlete se usilovně za sebe a za vaše rodiny. Neboť mnoho nevinných duší bude dostiženo tímto neštěstím. Nemějte strach, protože ti, kteří zůstanou věrní Mně a mému Věčnému Otci, budou zachráněni. Kdyby můj Věčný Otec nyní nezasáhl, tak by člověk způsobil genocidu takového rozsahu, že by lidská populace byla zmenšena v obrovských proporcích.

Boží milosrdenství

Všichni se pevně držte vaší víry, protože bez vaší víry by bylo těžké snášet vaše utrpení. Pochválen buď můj Otec, že Mi udělil dar Božího milosrdenství. Mé milosrdenství nezná hranic, a to vám všem bude nyní dokázáno. Tento oceán čisté, nezředěné lásky bude vylit na všechny mé děti, aby vás pomohl zachránit od nenávisti a zla, které je šířeno Zlým. Umyjte si teď vaše duše v mé lásce prostřednictvím modlitby, protože čas se již krátí.

Nezapomeňte, že vás všechny miluji. Můj dar milosrdenství je pro všechny, dokonce i pro hříšníky ve smrtelném hříchu. Těm bude dána příležitost k pokání. K porážce Satana. K tomu, aby se sjednotili se Mnou a vešli do mého vždy milosrdného království.

Dívejte se k nebi. Nechejte Mě vás vzít a všechny obejmout v mé náruči.

Váš milující Spasitel

Vždy milosrdný soudce

Ježíš Kristus