Satan je největší metlou pro lidskou rasu a jeho nákaza je smrtící

Úterý, 20. května 2014 v 11:14

Má vroucně milovaná dcero, člověk, který nevěří ve zlo, nevěří v hřích. Ten, kdo prohlašuje, že zlo je v mysli toho, kdo se na ně dívá, je schopen přijmout zlo ve všech jeho podobách a nakonec se k němu stane imunní.

Je-li zlo ignorováno, pak Satan vyhrál velké vítězství, neboť král lží učiní všechno, aby zlo zamaskoval, a dělá to obvykle pod záminkou podporování tolerance ve společnosti. Jsou-li lidskou inteligencí na omluvu zla použity jako argumenty všechny rozumové důvody, tyto duše, provinilé šířením takových nepravd, se stanou prvořadým cílem Zlého.

Jakmile mu duše dovolí vstoupit, velký podvodník přesvědčí svou kořist, že jedná v dobré víře a pro dobro světa, ospravedlní-li zlé činy proti Bohu. Zlý vytvořil takový klam, že mnozí lidé, kteří už nevěří v Satana, nebo ve zlo, které rozšířil po celém světě, nedokážou poznat rozdíl mezi tím, co je dobré a co zlé. Tito lidé budou argumentovat a uvádět každý racionální názor k podpoře nemravnosti ve všech jejích podobách. Potom člověk, který se odváží morálku bránit, bude jimi démonizován. Takové jsou způsoby lidstva v dnešním světě. Je-li odmítána existence zla, pak je popírána existence Satana. Tehdy král lží a všichni moji nepřátelé získávají sílu a jeho ochotné oběti, jednající jako jeho hlásné trouby, se stávají imunní k Božím milostem.

Je-li Satan odmítán mou církví na zemi, pak se dá jen velmi málo udělat pro ty, kdo jsou skutečně infikováni Zlým. Až moje církev popře existenci šelmy, nebo věčné propasti, do které ona a její padlí andělé byli uvrženi, pak budete vědět, že se Božím dětem už neříká Pravda.

Pokud lidé nevědí o nebezpečích, která Satan způsobuje duším, pak se nedokážou vyzbrojit proti takovému zlu. Když se to stane, pravdivé Boží učení už není přijímáno jako takové, čím je.

V mém království se čas nemění. Satan je největší metlou pro lidskou rasu a jeho nákaza je smrtící. Tak obezřelý, aby se schoval, je mistrem klamu, protože vždy bude vydávat dobro za zlo a zlo za dobro. Jen ti, jejichž oči jsou opravdu otevřené Bohu, porozumějí hrozbě, jakou představuje pro záchranu světa.

Váš Ježíš