Schody k duchovní dokonalosti

Středa, 24. listopadu 2010 v 02:30

Má milovaná dcero, piš toto: Víra má způsob, jak opustit mé nejoddanější následovníky, když to nejméně očekávají. Je to důležitá zkouška, která testuje jejich víru tak, aby mohli přijít posilněni zpátky do mého srdce.

Není pro vás lehké si udržet víru ve Mne, moje děti, protože je zde mnoho překážek, které blokují vaši oddanost a věrnost. Čas od času budete cítit ve své duši úplnou prázdnotu. To vás může zanechat ve stavu rozrušení, protože budete mít pocit, že jste opuštěné a bez opory.

Moji věrní následovníci musí pochopit, že Já, přes samotu, kterou můžete zakoušet, nejsem nikdy daleko. Všechna tato období mají jediný cíl – posílit vaši víru takovým způsobem, aby zajistily, že pokaždé uděláte několik kroků ke Mně. To je, co se nazývá schodiště k duchovní dokonalosti, která je nebem. Je to dlouhé schodiště a může to trvat velmi dlouho, než dosáhnete posledních schodů. Každý schod může představovat nové odhalení, novou lekci, kterou budete muset prožít, dříve než dosáhnete milostí, které potřebujete, abyste pozvedli své duše k duchovní dokonalosti, nutné k tomu, abyste vstoupili do ráje mého Otce.

S každým zdolaným stupněm získáváte nový duchovní stav, jejž jsem chtěl, abyste jej dosáhli. Každý stupeň může být těžký a někdy se vám může zdát, že i nespravedlivý. Ale čím více stoupáte nahoru, tím hlouběji vnikáte do chápání pravdy mého učení.

Někteří dosáhnou tyto stupně rychle, zatímco jiní si dávají na čas. Někteří z mých věrných následovníků mohou ztratit odvahu a sestoupit zpátky o jeden, dva, nebo i o tři schody najednou. To je přirozené. Jiní, kteří se mohou pohybovat příliš rychle, získávají důvěru, která je přesvědčuje, že v duchovních věcech už rozumí všemu. Ale to je způsob mistra klamu, jak vám vnutit tuto falešnou důvěru. Všechny dary, které jsou vám dány, pocházejí ode Mne. Dostáváte je, moji věrní, z mé bezmezné lásky k vám. Nikdy byste se neměli domnívat, že je to jen vaše vlastní zásluha, když máte silnou víru. Ano, vaše víra může být na základě vašich hlubokých pocitů srdce silná, ale i to je dar ode Mne. K tomu, abyste dosáhli nejvyššího schodu, musíte být ve své lásce pokorní. Vždy buďte ctnostní.

Všemi prostředky ukazujte důvěru ve svou víru, protože se Mi to líbí. Ale nikdy nepadněte do léčky myšlenky, že znáte všechna tajemství Boží říše. Jako lidským bytostem zrozeným s prvotním hříchem vám odhalí tato tajemství jen čas, mé děti.

Snažte se přijmout cokoliv, dokonce i zkoušky, které bych na vás mohl seslat, jako dar ode Mne. Všechny dary vám dávám, abych vás udělal silnými ve vaší lásce ke Mně.

Jsem velmi hrdý na své děti, které ve Mne věří a prokazují Mi čest a úctu. K tomu, abych vás mohl pozvednout do plné nádhery ráje mého Otce, potřebujete dychtit po slávě dokonalého spojení se Mnou.

To potřebuje trochu času a vyžaduje trpělivost, mé děti, než Mi úplně odevzdáte, v úplném zřeknutí sebe sama, své duše. Ale až se tak stane, budete mít navždy podíl na mém mystickém Těle.

Oddejte se, mé děti, mé absolutně čisté lásce a už se nikdy nebudete muset ohlížet zpět, nebo se něčeho obávat, protože budete v bezpečí v mé náruči.

Zůstaňte silné, moje věrné děti, dokonce i tváří v tvář překážkám, protože Já nikdy své milované věrné neopustím. Nikdy.

Váš milující Spasitel

Ježíš Kristus