Seminář Boží varování o pekle

Je peklo skutočné? Naozaj existuje? Ako vieme, že je to skutočné?

Nešťastnou realitou je, že mnoho ľudí dnes, vrátane kňazov a duchovných, už neverí v peklo. Mnohí si myslia, že peklo je iba hlúposť, detský príbeh vymyslený v stredovekej minulosti. Niektorí veria v peklo, ale mylne si myslia, že všetci idú do neba,
a tak je peklo prázdne. Iní veria, že naša duša nie je večná a že po našej smrti naša duša iba zmizne z existencie.

Na tomto 1-hodinovom webinári si povieme o realite pekla a pravde, o večnej povahe našich duší. Áno, peklo je veľmi skutočné!
Na tomto webinári sa budeme venovať nasledujúcim témam:

Úžasné proroctvá, ktoré predpovedajú dobu, keď najvyššie vedenie v Katolíckej cirkvi poprie existenciu pekla.

Súhrn rôznych biblických pasáží, ktoré výslovne spomínajú a hovoria o pekle.

Podrobný popis bolestí v pekle od rôznych svätcov v dejinách, ktorým bola na chvíľu poskytnutá neskutočná milosť zažiť peklo.

Ježišova vášnivá láska a milosrdenstvo pre všetky duše a rôzne mocné prostriedky, ktoré všetkým dal, aby sa vyhli peklu a pomohli sa mu vyhnúť aj iným.

 

link na registráciu: https://bit.ly/JTMSlovakiaandCzechiaAugust4

 

Zdieľajte tento webinár so svojimi priateľmi a rodinou, najmä s tými, ktorí neveria v peklo alebo sú voči tomu ľahostajní.
Môže to zachrániť ich duše!