Seminář Kniha Pravdy, Boží láska a spása duší

Nedeľa 15.augusta je 9.výročie vydania posolstiev  Knihy Pravdy v knižnej forme, a zároveň je sviatok Nanebovzatia Panny Márie našej milovanej Matky, Matky Spásy. Pán Ježiš v Knihe Pravdy hovorí o tomto významnom dni 15.augusta 2012:

Zaregistrujte sa tu: https://bit.ly/JTMGlobalAugust15

“… Moja vrúcne milovaná dcéra, hovorím s tebou o tom najdôležitejšom dni, o dni, ktorý som si vybral, aby som uviedol Moju Knihu do sveta. Je to deň Nanebovzatia Mojej milovanej Matky, Kráľovnej Neba, Kráľovnej Zeme, Matky Spásy. Nie je to náhoda, že Kniha Pravdy je dostupná k tomuto dátumu, pretože Moja Matka je Matkou Spásy. Kniha má pomôcť zachrániť duše celého ľudstva….”

Prosím, príďte a pridajte sa k nám v tento významný deň mesiaca august, ktorý je zároveň mesiacom spásy duší, na globálny seminár, kde sa dozvieme o Božej láske, milosrdenstve a spáse  z posolstiev z Knihy Pravdy. Posolstvá a križiacke modlitby v Knihe Pravdy sú dané z neba, sú pre každého, všetkých ľudí, všetky vyznania, všetky národnosti, všetky rasy po celom svete. Sú pre tých, ktorí veria v Boha a pre neveriacich. Nikto nie je vyňatý z Božej lásky a milosrdenstva.

seminár bude v slovenskom jazyku