Seminář o Božím varování, že peklo existuje

Je peklo skutočné? Naozaj existuje? Ako vieme, že je to skutočné?

Nešťastnou realitou je, že mnoho ľudí dnes, vrátane kňazov a duchovných, už neverí v peklo. Mnohí si myslia, že peklo je iba hlúposť, detské príbehy vymyslené v stredovekej minulosti. Niektorí veria v peklo, ale mylne si myslia, že všetci idú do neba, a že to peklo je prázdne. Iní veria, že naše duše nie sú večné a že po našej smrti naše duše iba zmiznú z existencie.

Na tomto 1-hodinovom webinári si povieme o realite pekla a pravde, o večnej povahe našich duší. Áno, peklo je veľmi skutočné! Na tomto webinári sa budeme venovať nasledujúcim témam:

Úžasné proroctvá, ktoré predpovedajú dobu, keď najvyššie vedenie v katolíckej cirkvi poprie existenciu pekla

Súhrn rôznych biblických pasáží, ktoré výslovene spomínajú a hovoria o pekle

Podrobný popis bolestí v pekle od rôznych svätcov v dejinách, ktorým bola na chvíľu poskytnutá neskutočná milosť zažiť peklo

Ježišova vášnivá láska a milosrdenstvo pre všetky duše a rôzne mocné prostriedky, ktoré dal všetkým, aby sme sa vyhli peklu a pomohli aj iným sa mu vyhnúť.

 

STE VÍTANÍ!

Srdečne vás všetkých pozývame na Globálny seminár o pekle, s názvom Božie varovanie,
že peklo existuje.

Tento seminár je pre všetkých, ateistov, neveriacich, veriacich, kňazov a laikov. Vlastne pre všetkých. Všetci ste pozvaní.
Bude sa konať 17.júla 2021 o 15:00 hod

Link : https://bit.ly/JTMGlobalJuly17 

 

nastavte si titulky