Seminář: Výstup po schodech k Duchovní Dokonalosti 30.6.2022

Drahý bojovníku Ježíš lidstvu, Křižáku.

Mír s tebou.

Jste zváni na velmi důležitý seminář výstup po schodech k duchovní dokonalosti

s Knihou pravdy v sobotu 30. července 2022 ve 15:00 hodin.

Registrujte se zde: https://bit.ly/JTMGlobal30July2022

Jak se odvíjejí proroctví o konci časů a lidstvo nyní balancuje na pokraji věčné ztráty Boha, Pán potřebuje, abychom obnovili svůj závazek vůči Němu, když Mu pomáháme zachraňovat ztracené duše.

Abychom byli efektivními pracovníky v této misi spásy, musíme vystoupat po schodech k duchovní dokonalosti. Musíme být silní v nesení svých křížů a následovat Ježíše

na Kalvárii.

Prostřednictvím tohoto semináře nás sám Ježíš povede a pomůže nám dosáhnout našeho cíle duchovní dokonalosti, aby nás mohl použít k záchraně ztracených duší.

Tento seminář Knihy pravdy bude v angličtině, a bude překládán do češtiny. Obnovme svého Ducha a staňme se silnými a užitečnými vojáky Ježíše Krista prostřednictvím tohoto nadcházejícího semináře Knihy pravdy.

Ježíši, důvěřujiTi!

Jesus to Mankind Global