Seminář výstup po schodech k duchovní dokonalosti s Knihou Pravdy

Jste zváni na velmi důležitý seminář výstup po schodech k duchovní dokonalosti

Jak se odvíjejí proroctví o konci časů a lidstvo nyní balancuje na pokraji věčné ztráty Boha, Pán potřebuje, abychom obnovili svůj závazek vůči Němu, když Mu pomáháme zachraňovat ztracené duše.

Abychom byli efektivními pracovníky v této misi spásy, musíme vystoupat po schodech k duchovní dokonalosti. Musíme být silní v nesení svých křížů a následovat Ježíše

na Kalvárii.

Prostřednictvím tohoto semináře nás sám Ježíš povede a pomůže nám dosáhnout našeho cíle duchovní dokonalosti, aby nás mohl použít k záchraně ztracených duší.

Seminář bude 20.9.2022 v 19:30 hodin

Připojit se můžete skrze tento odkaz:

https://bit.ly/JTMCzechiaSlovakia20September2022

JTM Česko a Slovensko