Sexuální nemorálnost vás povede do pekla

Úterý, 19. dubna 2011 v 23:50

Má dcero, i když je svět rozdělen na mnoho skupin lidí – ty, kteří žijí jednoduše a spořádaně, někteří v bohatství a míru, jiní, kteří jsou postiženi chudobou a nemocí, nebo ti, kteří jsou obětí války, nebo ti, kteří vládnou – všichni budou v údivu svědky naprosto stejných přicházejících událostí.

Mnozí poznají v ekologických katastrofách prst Boží. Jiní řeknou, že jsou znamením konce časů, zatímco ostatní budou říkat, že to všechno má něco společného s globálním oteplováním. Ale co je v tomto čase nejdůležitější, je porozumět tomuto: Hřích, pokud zesílí do nebývalé míry, způsobí v každém případě destrukci ve vašich řádných životech. Ale až vzroste do současných úrovní, které všichni zakoušíte a vidíte v dnešním světě, tak si můžete být jisti, že takové katastrofy budou dílem Boží ruky.

Bůh, Věčný Otec, již tímto způsobem reagoval a jednal. Nyní, když se blíží čas ke zničení Satana a jeho následovníků, Bůh ve svém milosrdenství uvolní další ekologický neklid. Udělá to, aby překazil plány Satana a jeho zkažených lidských loutek, které jen slintají ve výhledu na bohatství a slávu, kterou jim slíbil dát svou psychologickou mocí.

Satan vkládá zlé myšlenky a činy do dostatečně slabých duší, aby je vystavil své panovačné moci. Takoví lidé mají společné rysy. Jsou sebestřední, posedlí světskými ambicemi a bohatstvím a jsou propadlí sexuálním úchylkám a závislí na moci. Všichni skončí v pekle, jestli budou pokračovat v oslavování antikrista, jenž se brzy nechá poznat světu.

Mnoho nevinných lidí nevěří v Satana, antikrista, nebo v Boha, Všemohoucího Otce. A tak zavírají oči. Přesto se diví, proč se celá společnost, ve které žijí, zhroutila. Nerozumí té úzkost budící rychlosti, s jakou se zhroutila tradiční jednotka rodiny. Připisují to nemocem moderní společnosti. Co ale nevědí, že je to Satan, jenž se zaměřil na rodinu jako na svou prioritu. To proto, že ví, že s pádem rodiny nastane i pád společnosti. Mnozí to vědí, protože se to v dnešním světě stává stále více zřejmým.

Podívejte se na sexuální nemorálnost. Sami se tážete, proč je společnost tak strašně infikována touto nepravostí. Už zase, co nechápete, je, že Satan je zodpovědný za každý jednotlivý čin obscénní nemravnosti ve světě. Zatímco ti z vás, pohlcení světem promiskuity, sexuálních úchylek a zneužíváním ostatních, budou argumentovat, že tyto činy jsou zdrojem zábavy a v některých případech i formou příjmu – si musí uvědomit, že to bude váš pas do věčných ohňů pekla.

Neboť na každém mravně zkaženém sexuálním aktu, jehož jste se účastnili, se podílelo i vaše tělo, a tak přesto, že budete v duchu, budete hořet jako v těle na věky. Každá část vašeho těla, kterou jste zneužili smrtelným hříchem, bude trpět tou největší bolestí v ohních pekla. Mnoho z mých dobře to myslících posvěcených služebníků církve už dlouho nezdůrazňovali toto učení. Hanba jim. Pláču pro jejich muka, protože mnozí z nich ve skutečnosti sami v peklo nevěří. Takže jak mohou kázat o hrůze, jakou peklo je? Nemohou. Protože mnoho z nich zvolilo pohodlnou odpověď: „Bůh je milosrdný, nikdy by vás neposlal do pekla, že ne?“

Odpověď je: ne – neposlal. To je pravda, protože On se nikdy neodvrací od svých dětí. Avšak skutečnost je taková, že mnoho, mnoho, duší, uzavřených ve smrtelném hříchu, k jehož páchání byly podněcovány, se stalo na něm závislé a činí jej znovu a znovu. Víc a víc. Jsou v takové temnotě – pohodlné v jejich vlastní nemorálnosti – že si vybraly v něm pokračovat, dokonce i po své smrti. Pak nemohou být zachráněny. Vybraly si tuto cestu ze své vlastní svobodné vůle – daru Boha, kterou nemůže ovlivňovat. Ale Satan může. A dělá to.

Vyberte si takový život, jaký chcete. Cestu života směrem k Bohu, Věčnému Otci, do nebe, nebo k Satanovi, podvodníku, do plamenů věčného pekla. Není už jasnější způsob, jak bych vám mohl vysvětlit výsledek, mé děti. Je to díky mé lásce a soucitu, že vás musím učit Pravdě.

Toto poselství je míněno tak, aby ve vás někde trochu vzbudilo úzkost, protože bez toho, že bych vám neukázal, co vás čeká, bych vám nemohl ukázat svou pravou lásku k vám všem.

Je již čas, abyste čelili budoucnosti nejen pro sebe samé, ale zvláště pro vaše přátele, rodinu a vaše milované, které jste ovlivnili svým vlastním chováním. Chování plodí chování. V případě nevinného a bezelstného jste ho svou nevědomostí také mohli bezděčně vést a přivést na cestu do věčných temnot.

Starejte se o své duše. Je to Boží dar. Je to všechno, co si vezmete do příštího světa.

Váš Spasitel

Ježíš Kristus