Slova útěchy těm, kdo zpochybňují tato poselství

Neděle, 6. března 2011 v 15:00

Moje dcero, zůstaň silná. Nemusíš se mučit čtením komentářů na internetu, které vyjadřují nenávist, jakou mnoho, mnoho, mých dětí ke Mně pociťuje. Moje odmítání se nezačalo ani neskončilo mým ukřižováním. Dodnes pokračuje jako přímý důsledek nenávisti, kterou mezi moje děti rozsévá Satan. Budeš trpět v mém jménu, jakož i moji milovaní následovníci, kteří se opováží Mě bránit. To, Má dcero, není nic nového. Je to pro tebe jen šokující, být toho svědkem.

Dokonce i moji následovníci, kteří o sobě tvrdí, že ve Mne věří, budou pokládat tato poselství za těžko stravitelná. V čase, kdy bude podán důkaz, všichni, kdo tvrdili, že Mě nenávidí, přehodnotí svoje názory. Někteří budou plakat, až jim bude ukázána sladkost Pravdy. Jiní budou i nadále pochybovat a zpochybňovat, neboť udělají tu chybu, že k svému rozhodnutí dojdou jen na základě lidského uvažování.

Teď jdi a modli se za všechny, kteří zpochybňují tato poselství. Je jen správné, že tak dělají. Protože ti, kdo přicházejí v mém jménu, musí připustit, že budou čelit zpochybňování – a to právem. Proto by na všechna poselství mělo být pozorně pohlíženo.

Jdi teď v pokoji a v lásce. A pamatuj si, že Já miluji všechny mé děti, včetně těch, které prohlašují, že Mě nenávidí.

Váš milující Spasitel, Ježíš Kristus, soudce všeho lidstva