Snášejte mlčky, máte-li trápení, jste-li souženi odpornou surovostí, pomluvami, zneužíváním nebo posměchem v mém jménu

Pátek, 14. února 2014 v 22:00

Má vroucně milovaná dcero, tvrdí-li člověk, že má vědecké znalosti, musí je dokázat, abyste mu věřili. Řekne-li učitel, že je znalý mnoha věcí, poznáte, jak je dobrý, pokud se od něho můžete učit. Když Boží člověk řekne, že o Bohu ví vše, může tuto informaci sdělit a vy se stanete vzdělaní. Ale když Boží člověk tvrdí, že je inspirován Duchem Svatým, poznáte to pouze podle ovoce, které přináší, a ne podle znalostí, které sděluje.

Když působí Duch Svatý, přinese to mnoho ovoce, které se projeví následovně: Lidé, kteří jsou přitahováni k Duchu Svatému, budou přitahováni blíže k Bohu. Budou milovat druhé více než dříve. Budou sdílet jejich lásku. Potom budou chtít trávit více času v modlitbě a zvláště, když se budou modlit za duše ostatních, než za své vlastní úmysly.

Boží láska se stane hlubší a osobnější. A když Duchu Svatému dovolí se jich zmocnit, pocítí naléhavou potřebu odevzdat se plně do Boží vůle. Ti, kdo jsou inspirováni Duchem Svatým, nedají poznat nenávist těm, kdo jimi opovrhují. Místo toho se budou snažit prosit Mě modlitbou o záchranu takové duše.

Láska Boží může duši proniknout pouze mocí Ducha Svatého. Duše budou vždy cítit klid a mír navzdory utrpení, které budou muset nevyhnutelně snášet, čím blíže budou Mně, jejich Ježíši.

Nerozděluji lidi. Přitahuji požehnané – ty s dostatkem lásky ke Mně, zrozené z hlubokého smyslu pro pokoru před Bohem – do svého svatého srdce. Jakmile se ve Mně pohodlně uvelebí, jejich jediným přáním bude přivést Mi duše. Až se skutečně stanou mými, v jednotě se Mnou, budou předmětem nenávisti. Nenávist jim projevená, nebude pro ně nic znamenat, protože Mě neopustí, bude-li jejich láska ke Mně dost silná. Čas od času možná upadnou, protože budou cílem nátlaku. Budou cítit bolest odmítnutí – tak jako ji cítím Já. Budou zesměšňováni, tvrdě kritizováni a nazýváni blázny – jako jsem byl Já. Pocítí těžké břemeno kvůli způsobu, jakým jsou vylučováni ze společnosti – jako jsem byl Já. Jejich vědomosti a moudrost, daná jim Duchem Svatým, bude zuřivě odmítána, a přesto, co říkají v mém jménu, zůstane vryto do vzpomínek všech, kdo s nimi přijdou do styku.

Takže, moji milovaní učedníci, myslete na Mne, jako bych chodil mezi vámi. Možná Mě nevidíte, nemůžete se Mě dotýkat, pohlédnout do světla mé tváře, ale vězte, že jsem s vámi, stejně jako když jsem kráčel po zemi s mými milovanými apoštoly. Nevyhledávám inteligentní, bohaté na vědomosti nebo spolehlivé opory společnosti – ačkoli je vítám a přijímám, stejně jako všechny Boží děti. Nehledám uznání učených, vysoce postavených mezi vámi, vůdce vašich zemí nebo církví. Neusiluji o projevy uznání, po kterých člověk tak horlivě touží. Místo toho vyhledávám mírné, pokorné a ty, kteří se starají o dobro ostatních více než o své vlastní potřeby. To jsou duše, které jsou požehnané mojí rukou. Jejich láska k ostatním zrcadlí moji vlastní lásku. Přijímají utrpení tak jako Já a přikládají mu jen málo významu. Tito lidé jsou páteří křesťanství a Duch Svatý je zakořeněn v jejich duších, pro dobro všech Božích dětí.

Nikdy se nestyďte za dar Ducha Svatého. Snášejte mlčky, máte-li trápení, jste-li souženi odpornou surovostí, pomluvami, zneužíváním nebo posměchem v mém jménu, neboť když zůstanete s hlavou skloněnou, ďábel a ty nešťastné duše, které používá k vašemu trápení, selžou ve svých pokusech vás ode Mne vzdálit.

Povstaňte a vyznejte Mi svou oddanost s lehkostí srdce a čistotou duše a Já vám požehnám darem pokoje a klidu.

Váš Ježíš