Svědomí člověka je jako zrcadlo jeho duše

Sobota, 13. prosince 2014 v 00:15

Má vroucně milovaná dcero, svědomí člověka je jako zrcadlo jeho duše. Co svědomí cítí, na co reaguje a v co věří, se zrcadlí v jeho duši. To znamená, že varuje-li vás vaše svědomí před něčím, o čem ve svém srdci víte, že je v Božích očích špatné, pak svému svědomí musíte naslouchat.

Vede-li vás svědomí k obraně Božího Slova, jste-li přítomni zlu, musíte na to reagovat, tak jak víte, že máte. Přijmete-li zlo, když vás svědomí vede jinak, potom jste nevěrni Božímu Slovu. Pokud si říkáte křesťané, musíte se nechat vést svým svědomím. V duši křesťana, požehnané darem Ducha Svatého, bude svědomí stále na pozoru k ďáblovým podvodům ve všech jeho podobách.

Pokud odmítáte poslušnost svému svědomí, odmítáte ji Bohu. A odmítáte-li Boha, odmítáte i své dědictví. Nikdy se nevymlouvejte, že jste přijali něco, o čem víte, že nepochází ode Mne, protože říká-li vám vaše svědomí jít jedním směrem, a vy si zvolíte opačný směr, pak jste nedokázali pozvednout můj kalich. Co míním svým kalichem? Jste-li křesťan, narazíte vždy na mé nepřátele. Křesťané jsou opovrhováni těmi, kteří nepřicházejí ode Mne. Mohou být období, kdy neutrpíte žádnou újmu, ale vždy přijde čas, kdy budete napadeni pro mé jméno. Až ten den přijde, opustíte Mne odmítnutím mého svatého Slova?

Jak silná je vaše víra nebo vaše láska ke Mně? Teprve až budete čelit velkému protivenství, poznáte, kam až jste připraveni zajít v odmítnutí přijmout špatnost za dobro. Ti, dost silní, kteří odmítnou přijmout cokoliv, co popírá dogma, stanovené v Bibli svaté, pozvednou můj kalich. Kalich představuje mou Krev a pohár, který ji obsahuje. Kalich představuje utrpení, které se nevyhnutelně dostaví, až půjdete s velkou odvahou prosazovat Slovo Boží.

Jestliže Bůh stanovil své zákony jako neměnnou pravdu skrze své Slovo v Bibli svaté, potom nemůžete přijmout nic, co jim odporuje. Odsoudit dogma v mém jménu znamená zříci se Mne. Přijde den, kdy moje církev na zemi bude popírat dogma, které je vytesáno do kamene, výměnou za učení temnoty. Přijmete-li tento podvod, i když vaše svědomí vám říká něco jiného, pak budete vinni kacířstvím. Jakmile to uděláte, nemůžete se už nazývat křesťanem, nebo mým stoupencem, protože se vás zřeknu, pokud to uděláte.

Váš Ježíš