Tato kniha změní životy a zachrání duše

Pátek, 12. listopadu 2010 v 15:00

Pokračuj a konej, co má být vykonáno, aby lidé viděli a slyšeli má Boží poselství.

Důvěřuji ti, moje dcero, že použiješ jakékoliv prostředky, o kterých si myslíš, že zajistí, že lidé budou číst tato poselství. Potřebuješ celou svou energii, abys mohla napsat tuto knihu. Tato kniha (*) změní životy a zachrání duše – tato kniha byla předpověděna. Ano, ta kniha je to, co bylo prorokováno. Ty jsi písař, Já jsem autor.

Nebuď tím překvapená, ani zaskočená, protože toto je nanejvýš svatý úkol a ty jsi byla vybrána, abys tuto práci se Mnou vykonala. Vyžádá si tři měsíce. Přeji si, abys ji vydala tiskem po celém světě. Musí být rozsáhlá, účinná a žádaná milióny lidí, tak jako Bible svatá.

Má dcero, můžeš ji zveřejnit jako „Hovory se skrytým prorokem“. Je to v pořádku, když to tak uděláš. Proč se tak bojíš, dítě moje? Jsi vedená nebesy. Musíš zůstat silná. Důvěřuj Mi. Oddej se Mi. Na každém kroku tvé cesty tě budu držet za ruku. Později si popovídáme.

Váš milující Spasitel

Ježíš Kristus

(*) Kniha, na niž se Ježíš odkazuje, je prvním dílem poselství, který byl předložen světu v únoru 2011.