Tehdy Mi slzy přestanou kanout, ale můj smutek nikdy neskončí

Středa, 12. března 2014 v 21:08

Má vroucně milovaná dcero, když se člověk ode Mne oddělí, půjdu za ním až na konec země, abych ho k sobě přitáhl zpět. Může Mě urážet, páchat hrozné ukrutnosti a zajít až tak daleko, že bude zbožňovat všechno zlé, včetně toho, že ze sebe udělá otroka ďábla, ale nikdy se nevzdám.

Budu mu zasahovat do života mnoha způsoby. Vnesu mu do života opravdovou lásku, otevřu jeho srdce lásce k ostatním lidem, pohnu mu svědomím, dopustím, aby trpěl rukama jiných, jen proto, abych ho udělal pokorným a tak více otevřeným Mně, Ježíši Kristu. Nechám ho spatřit jednoduchost světa v celé úžasné nádheře, jak byl stvořen mým Otcem, abych ho odlákal od falší, které mu ničí život. Skrze malé děti mu ukážu důležitost upřednostnění potřeb těch, kdo jsou na něm závislí, před vlastními potřebami. Přinesu mu radost, ukážu mu velké činy laskavosti prostřednictvím čistých duší a ukážu mu příklady jeho vlastní slabosti, aby věděl, že není větší, než Bůh. Mohu dovolit, aby onemocněl, umožní-li mu to odevzdat se Mně, a potom, v takových případech, bude mé milosrdenství největší. Neboť jsou to takové duše, které se nejsnáze obrátí ke Mně a pak mohou být, a budou Mnou zachráněny.

Kolik námahy to stojí Mě, vašeho milovaného Ježíše Krista, abych každého z vás vzal do bezpečí mé náruče – mého útočiště. A kolik z vás se vydává stále ještě jinou cestou a ignorují Mě.

Zasahuji prostřednictvím poselství, dávaných pravým vidoucím a vizionářům, a ti již obrátili milióny. Sesílám znamení, vylévám milosti z nebe, přináším vám dary skrze nejsvětější svátosti a milióny se obrátily. Žel, neobrátilo se jich ke Mně dost, a proto si neodpočinu, dokud nevyčerpám všechna znamení, všechny zázraky, všechny dary, všechna proroctví a všechny zásahy dříve, než přijdu soudit.

Bude to smutný den, až ti, kdo odmítají mé dary a můj zásah, budou muset stát přede Mnou v ten Velký den a stále Mě budou odmítat. Dokonce i pak, dám-li jim příležitost, aby odložili svou pýchu a přišli ke Mně, budou ještě odmítat. Tehdy už nebude nic víc, co mohu udělat, abych jim přinesl věčný život, protože jej nebudou chtít. Můžete se divit, proč je tomu tak, a tak to vysvětlím.

Když ďábel pokouší duši, trvá to nějaký čas, než získá nad takovou osobou silný vliv. Ale jakmile ji pozře, předepisuje každý pohyb, který tato osoba učiní – jak přemýšlí, jak hovoří s lidmi, jak hřeší a jakému druhu hříchu se bude chtít tato duše oddávat. Největší sevření, kterým je svírá, je to, že je přesvědčí, že Bůh je zlo. Satan přesvědčí duši, že on je Bůh a že Bůh je ve skutečnosti ďábel. Takto budou tyto duše zničeny lstivou prohnaností a manipulací ďábla. Tyto duše se stanou tak temné, že stát v mém Světle bude pro ně nesnesitelně bolestné a své tváře přede Mnou skryjí. Tehdy Mi slzy přestanou kanout, ale můj smutek nikdy neskončí.

Váš Ježíš