Ti, co přijmou ohnivé jazyky, nebudou tolerovat hřích

Pátek, 26. prosince 2014 v 14:00

Má vroucně milovaná dcero, můj čas se blíží a utrpení, strádání a bolest, způsobené hříchem, brzy pominou.

Mezitím má láska bude udržovat svět a za každé bezpráví a zlé činy, spáchané mými nepřáteli, skoncuji s jejich zdrojem. Boj proti zlu bude vyhrán láskou, kterou vštípím do srdce dobrých duší. Tato láska uchvátí všechny, jichž se dotkne, a oheň Ducha Svatého naplní duše všech, požehnaných Boží láskou.

Toto vylití Ducha Svatého, takové, jaké se nestalo od doby, kdy jím byli požehnáni moji apoštolové o letnicích, probudí lidstvo. Jen málo bude nedotčených mocí Ducha Svatého a budou vůči ní bezmocní.

Protože Bůh miluje své děti, pošle jim tento nádherný dar. Duše budou čistější a ti, kdo přijmou jazyky ohně, nebudou tolerovat hřích.

Lásku, kterou požehnaní mocí Ducha Utěšitele budou předávat dál, nebude možné ignorovat. Díky tomu bude Satanova moc oslabena a jeho vláda nad světem se zmírní, než padne zpět do propasti.

Radujte se, moji milovaní následovníci, protože je to díky moci mé lásky, že zachráním svět a všechny, kdo přijmou mé milosrdenství.

Kráčejte v mé lásce. Milujte jeden druhého, jako Bůh miluje vás.

Váš Ježíš