Ti, kdo proklínají mé proroky, proklínají Mě

Úterý, 9. září 2014 v 17:00

Má vroucně milovaná dcero, mé srdce se dme v tomto čase velkým žalem. Jsou mezi vámi takoví, kteří potom, co přijali mé Slovo, předávané prostřednictvím těchto svatých poselství díky mé lásce a soucitu, Mě zradili nejkrutějším způsobem. Tato zrada není rozdílná od té, kterou jsem byl zasažen během svého času na zemi.

Semínka pochyb jsou zasazována do druhých těmi, kdo byli uvedeni v omyl, kvůli lžím a nenávisti, které Zlý vložil do jejich srdce. On, který Mě nenávidí, bude neustále podněcovat nenávist proti Mně tím, že zamoří některé z těch, kteří se účastní této a jiných misí z nebe k záchraně duší. Bude lhát a pomlouvat mé vyvolené, aby mohl odvrátit duše ode Mne. Vy, kteří se ke Mně obracíte zády, vězte, že vaše zrada roztíná mé srdce ve dví. Vězte, že co děláte proti Mně, je vaše věc, protože vaše svobodná vůle patří vám. Pokud ale použijete svůj vliv, abyste mi sebrali duše, budete se Mi osobně zodpovídat za každou jednotlivou duši, vaším přičiněním odvedenou od mého velkého milosrdenství. Běda člověku, který podněcuje nenávist proti Mně, Ježíši Kristu, když mou jedinou touhou je vzít s sebou každé Boží dítě.

Já přicházím ovinout duše svým milosrdenstvím a vytváříte-li překážky, šíříte lži a zaviníte, že ostatní pohrdají mými proroky, pak vás přísně potrestám, neboť to je jeden z nejtěžších hříchů proti Bohu. Pokoušíte-li se záměrně zasahovat do mého plánu spásy, povolám vás přede Mne v Poslední den a budete skládat účty z hříchu, jímž jste Mě připravili o duše, které kvůli vašim činům byly ztraceny ve prospěch Zlého. A když prohlásíte, že Slovo Boží pochází od ducha zla, nikdy vám neodpustím takovou bezbožnost. Mlčte. Nedopusťte se této těžké urážky proti Bohu. Jestli už nepřijímáte mou misi, pak odejděte s důstojností a neproneste ani slovo. Vaše mlčení vás zachrání. Vyslovíte-li se zle proti Mně, odvrhnu vás do pustiny a nebudete se nikdy podílet na mém království.

Mé srdce je zlomené, ale nikoliv mé odhodlání. Nebojte se svého omylu, ale hněvu Boha, neboť ti, kdo proklínají mé proroky, proklínají Mě.

Ježíš Kristus

Syn člověka