Tolik vás dnes nemá ani ponětí, co znamená Mi sloužit jako křesťan

Úterý, 6. května 2014 v 23:00

Má vroucně milovaná dcero, ať nikdo ani na okamžik nepochybuje, že by Bůh kdy dovolil svým dětem od Něho odpadnout, aniž by udělal vše, co je v jeho moci, aby je zachránil.

Od počátku jste prostřednictvím proroků dostali tolik darů. Mnozí proroci opakovali stejná poselství znovu a znovu, a přesto mnozí z nich byli buď ignorováni, nebo zesměšněni. Mnozí byli pronásledováni a zabiti. Proč Boží Slovo vyvolává takovou nenávist? Není to Boží Slovo, které jitří duše slabých nebo těch, kteří odpadli daleko od víry. Ne. To je Satanova reakce, když Bůh pozvedne ruku k pohotovému potrestání Zlého za jeho vzteklé útoky. On ví, že Slovo Boží, je-li dáno jeho prorokům, se působením Ducha Svatého velmi rychle šíří a když se to stane, moc Zlého je oslabena, a proto je jeho odveta zuřivá.

Když je Duch Svatý takto vylit na lidskou rasu, povstanou padlí andělé s meči připravenými probodnout každého mého následovníka, jak jen to jde. Musíte přijmout tuto nenávist k mému Slovu a brát ji takovou, čím je – pokusem odvést vás od Pravdy. Každý můj apoštol, každý prorok a posvěcený služebník, který se drží Pravdy – svatého Božího Slova, se setká s prudkým odporem sil zla. Tak je to vždy. Nesmíte však nikdy dopustit nenávist ke Mně, svému milovanému Ježíši, otupit svého ducha, neboť právě v tom okamžiku jsem skutečně přítomen ve vaší duši. Trpte v mém jménu a Já vás pozvednu do božského spojení se Mnou v mém přicházejícím království. Způsobíte-li však utrpení jiným v mém jménu, bez ohledu na to, jak můžete být přesvědčeni, že je to ospravedlnitelné, navždy vás od sebe odštěpím.

Má varování, dávaná vám nyní, vám mají připomenout, co jsem vás učil, kdy tolik vás dnes nemá ani ponětí, co znamená Mi sloužit jako křesťan.

Váš Ježíš