Třetí poselství Panny Marie

Pondělí, 20. prosince 2010 v 22:00

Poslyš, mé dítě. Musíš zůstat silná pro mého milovaného Syna Ježíše Krista. Je příliš důležitý a pro tebe mimořádný, a měla bys už odložit pochybnosti ve své mysli. Ano, při této práci je lehké dostat se do zmatku, avšak musíš Mu plně důvěřovat. Potřebuje, aby ses Mu odevzdala a darovala Mu svoji absolutní důvěru.

Moje dítě, tato práce nebyla pro tebe lehká. Ale jak jsem před tím řekla – miluj a vytrvej až do konce. Toto dílo se ti podaří dokončit. Naléhám na tebe, aby ses vrátila do běžné praxe každodenní modlitby. Neboť jen můj nejsvětější růženec ti poskytne ochranu. Toto dílo je velmi posvátné, mé dítě, proto tě prosím, buď poslušná, z úcty k mému Synu tím, že Mu budeš zcela důvěřovat. Dej stranou svoje pochybnosti, mé dítě, protože skrze Ducha Svatého jsi dostala zvláštní milosti. Pravda je teď v tvém srdci, duši a mysli. To je důvod, proč ti psaní těchto poselství, která ti dává můj milovaný Syn, připadalo lehčí.

On tě miluje, mé dítě, a vybral si tě pro jeden z vůbec nejdůležitějších úkolů tohoto století. Tvoje práce je srovnatelná s tou, která byla požadována od Sestry Faustiny. Procházíš podobným utrpením, jaké snášela i ona. Neobávej se tohoto utrpení, k němuž patří nedostatek schopnosti se modlit a každodenní pochybnosti, což je normální. To přejde. Všichni svatí, včetně Sestry Faustiny, tě každý den provázejí a vedou.

Práce, kterou vykonáváš v mém jménu a ve jménu mého milovaného Syna, byla předpověděna. Je to jeden z nejdůležitějších způsobů, jakým můžeš zachránit duše. Nekolísej a neváhej. Vždy, vždy zavolej na pomoc svou milovanou Matku. Jsem tady pro tebe. Prosím, modli se každý den k mému Synu růženec Božího milosrdenství. Tím budeš při Něm blíže a pocítíš, jak vchází do tvého srdce.

Seber odvahu a vykroč vpřed. Vzhlédni s láskou na vzácnou cestu, která vede k Nejsvětější Trojici. Všichni jsou s tebou. Budeš trpět, avšak považuj to za milost, protože bez utrpení nemůžeš zůstat v blízkosti srdce mého Syna.

To je zatím všechno. Obrať se a otevři své srdce mému milovanému Synu Ježíši, Nejvyššímu.

Láska a pokoj, Naše Paní růží