V následujících dvou letech udělají vědci vše, aby vyvrátili existenci Boha

Sobota, 29. března 2014 v 14:30

Má vroucně milovaná dcero, v následujících dvou letech vědci učiní všechno k vyvrácení existence Boha. Budou nepravdivě tvrdit, že si člověk může udržet život na jiných planetách, mimo zemi. Země je jedinou živou částí vesmíru, stvořenou Bohem pro jeho děti. Ale to není jediný důvod, proč chtějí těmito tvrzeními dokázat, že Bůh neexistuje. Budou zdůrazňovat velikost člověka, jeho inteligenci a jeho pokroky ve vědě, aby rozptýlili každou představu o tom, že člověk byl stvořen Bohem. Největší urážkou bude, až prohlásí, že člověk byl stvořen zázrakem vědy. Půjdou až do krajnosti, aby dokázali, že člověk je neporazitelný, a to přesto, že nebudou mít odpověď na to, co se stane po fyzické smrti těla, které každý člověk musí čelit. Tato část bude přehlížena těmi, kdo lžou a popírají Boha.

Budou zesměšňovat kohokoliv, kdo prohlásí, že věří v existenci nebe, nebo v existenci svého skutečného Stvořitele, Boha Nejvyššího. A během všech těchto veřejných prohlášení proti Pravdě, ti, co prohlašují, že vedou moji církev, nepronesou ani slovo. V posledních dnech se náboženství stane pohanským pojmem, kdy opěvování země, slunce, měsíce a hvězd se stane náhražkou pro uctívání Boha.

Většina světa se obrátí k pohanství a přinese svým duším smrt. Navzdory každému zásahu mého Otce se vydají jinou cestou. Proto můj Otec slíbil světu Knihu Pravdy, objasnění Knihy Zjevení, aby zachránil vaše politováníhodné duše. Člověk je tvrdohlavý. Člověk je pyšný, samolibý a čím více pokroku udělá ve vědě, tím méně toho bude znát, a tím více se vzdálí od Pravdy.

Věnujte pozornost mému Slovu, neboť vám brzy bude odejmuto vše, čemu jsem vás učil, a to krok za krokem, ve všech mých církvích na zemi. Slovo vám bude vzato, ale Já vás nikdy neopustím, neboť vždy zůstanu s vámi, budu vás vést, učit a naplňovat vás svou láskou. Budete stále v mém srdci a díky vaší lásce ke Mně budu moci zachránit ty, kdo jsou ztraceni. Vy, moji milovaní následovníci, jste mým spojením k Božím dětem a skrze vaše modlitby se budu snažit sjednotit svět. Proto si nesmíte nikdy zoufat, i když se vše bude zdát beznadějné.

Váš Ježíš