V tomto čase vylévám na své následovníky velké milosti

Středa, 29. října 2014 v 15:00

Má vroucně milovaná dcero, vylévám velké milosti na své následovníky v tomto čase, kdy je nejvíce potřebují.

Milosti, které na vás vylévám, moji následovníci, zahrnují dar poznání a chápání vzájemných souvislostí, který vás uschopní vidět podvod, jenž ničí celý svět. Zanechám vám i dar odolnosti a vytrvalosti a tak povstanete proti mým nepřátelům a vytrváte v boji za přežití křesťanství. Dám vám také dar trpělivosti, abyste byli schopni stále mluvit Pravdu, až budete muset naslouchat falešnostem, pronášených těmi z mých následovníků, které moji nepřátelé uvedou v omyl.

Nakonec vám dám dar lásky, a až vás naplním tímto darem, budete moci umenšit zlo svými slovy, skutky a jednáním. Láska ke Mně znamená, že budete milovat dokonce své nepřátele a tímto darem zničíte nenávist.

Jděte, a přijměte mé dary. Vše, co musíte udělat, je říct Mi:

Ježíši, dej mi dary, které potřebuji, abych Ti zůstal věrný.

Váš milovaný Ježíš