Války budou narůstat až do vyhlášení velké války

Úterý, 4. března 2014 v 17:00

Má vroucně milovaná dcero, je důležité, aby se v tento čas lidé na celém světě obrátili ke Mně a prosili Mě, abych je ochránil před válečnou pohromou.

Války budou narůstat až do vyhlášení velké války, a pak největší nepřítel, kterým je komunismus, vyvolá ohromný chaos mezi všemi národy. Moc a hlad po ní jsou zrozeny ze sobectví. Ti, kdo usilují o moc, nebudou mít žádnou v čase, kdy budou muset stát přede Mnou. Ti, kdo pronásledují slabé a zranitelné, budou trpět vlastním pronásledováním, trojnásobným tomu, jaké způsobili druhým.

Tyto války skončí v chaosu. Životy budou ztraceny, ale pak válka na východě spustí ještě větší válku. Až dojde k této válce, miliony životů budou ztraceny. Když se bude zdát všechno beznadějné, objeví se mírotvorce, a pak budete svědky začátku konce.

Můj život, moje přítomnost zajistí, že naděje, láska a modlitba budou pokračovat, aby zmírnily bolest Božích dětí během těchto časů. Všechny války, ujišťuji vás, budou krátké. Všechny tyto hrozné události budou krátkého trvání, ale vězte, že kdy se stanou, načasování všeho co má být, je v rukou mého Otce.

Váš Ježíš