Varování – Druhý příchod je blízko – příležitost zachránit si duši

Středa, 12. ledna 2011 v 15.00

Má dcero, moje včerejší poselství bylo tvrdé. Mnozí, kteří je budou číst, řeknou: „Toto není způsob, jakým hovoří Pán“. Ale jak to vědí? Je to kvůli utrpení, které musí snášet mé milované děti rukama jiných, že musím pozvednout svůj hlas. Musím pozvednout svůj hlas, abych pomohl zachránit mé děti, aby mohly být sjednoceny jako jedna svatá rodina v Novém ráji. Nechci přenechat byť i jedinou duši mistru klamu. Je důležité, aby můj hlas byl slyšen.

Nevěřící jej shledají příliš obtížným

Rozumím tomu, že mnohé mé děti, zejména nevěřící, shledají, že je příliš těžké věřit v budoucí život. Jsou tak zaměřeni na věci světa, že ve svém boji o přežití zanedbali svou spiritualitu do té míry, že už vůbec nevěří, že existuje další život. Nyní potřebují to všechno znovu zvážit. Věří, že po smrti vše končí a že jediný svět, o který se musí starat, je ten, ve kterém právě žijí. Jak Já si zoufám pro tyto svedené duše. Kdyby měly zkušenost jen letmého pohledu toho, co jim ráj nabízí, strávily by své dny v modlitbách a zbožňováním Mne a mého Otce ve chvále a dících.

Ten nový svět, který jsem jim slíbil, je realitou. Budiž chvála těm věřícím, kteří nikdy nezapomněli na tuto skutečnost, a kteří se ještě každý den ke Mně modlí. Jak Já jen miluji mé následovníky. Ale jak také pro ně trpím. Tito oddaní následovníci dělají všechno, co můžou, aby přesvědčili ostatní o mé existenci. Pak se jim kvůli Mně smějí a pohrdají jimi. Jak to láme mé srdce.

Jak ti, kteří zemřeli, se trápí žalem pro živé bez víry

Jak ti, kteří opouštějí tento svět, se trápí žalem pro všechny, kteří zde zůstali bez víry. Jak vaši milovaní se trápí pro vás všechny, co jste zůstali na druhé straně nevěřících! Vaši drazí, kteří jsou v pokoji v království mého Otce, se neustále modlí, a přimlouvají se za vás. Co si neuvědomujete, je toto: Když si najdete čas, abyste se Mnou soukromě hovořili – svými slovy – a žádali Mě o vedení, i kdyby byla vaše víra vlažná, pak Já odpovím. A vy budete vědět, že jsem odpověděl. Obraťte se ke Mně, děti. Svými vlastními slovy Mě proste, abych obnovil vaši víru.

Zvažujte mé učení v těchto poselstvích a v Bibli svaté a připomeňte si, jak byste měli žít své životy. Prostřednictvím mé milosti při Velkém varování vám oznámím vaše křivdy proti mému učení a každý hřích a urážku, kterou jste Mi způsobily během vašeho života už velmi brzy.

Nikoliv Den soudu – jen ukázka, jak by to vypadalo

Z mé strany je to akt milosti. Uvidíte všechny své hříchy a okamžitě pochopíte, jak se jeví Mně. Okamžitě a jasně porozumíte, jak urážlivé a jak špatné jsou. Je to vaše příležitost, děti, k pokání. Nebude to Den soudu, ale příchuť toho, jak by mohl vypadat.

Z milosrdenství je vám dáván největší dar ze všech, před dnem soudu – příležitost k pokání a ke změně vašeho života před Posledním dnem – v čase, kdy se vrátím na tuto zem. Jak víte, Já přijdu, ale už ne jako Spasitel, ale jako spravedlivý soudce. Tento čas, je nyní velmi blízko, moje děti. Nebojte se. Miluji vás všechny. Jste všechny v mém srdci. Dovolte Mi vstoupit do vašeho srdce a nechejte se Mnou vést do království mého Otce. Nikdy se nebojte smrti. Smrt je jednoduše cesta do nového krásného života rajské věčnosti, míru a štěstí.

Život na zemi je prostě průchod časem

Váš život na zemi je prostě průchod časem. Může být plný lásky, radosti, bolesti, odmítnutí, strachu, zloby, beznaděje, frustrace a smutku. Ale jen když se obrátíte ke Mně, se vaše bolest může zmírnit. Požehnaní jsou ti, kteří trpí, zvláště pro mé jméno, neboť ti budou oslaveni v království mého Otce. Požehnaní jsou ti, kteří se vrátí ke Mně, neboť tehdy bude velká radost v nebesích.

Budete vítáni v mém Novém ráji. Modlete se teď za své duše a za ty, z vaší rodiny. Varování přijde brzy. Potom budete znát Pravdu. A pak budete mít příležitost se v mých očích obnovit.

Miluji vás všechny. Raduji se, protože vím, že tak mnoho mých dětí se navrátí ke Mně a k Bohu, k Věčnému Otci, protože čas konce časů se nyní velmi přiblížil. Buďte připraveni.

Váš milovaný Spasitel

Ježíš Kristus