Varování pomůže světu bojovat s největším odpadlictvím všech dob

Úterý, 20. ledna 2015 v 20:40

Má vroucně milovaná dcero, až se Varování uskuteční, bude to první etapa přípravy na můj Druhý příchod. Těm, kteří Mě nepřijmou, bude dána mimořádná příležitost získat čas k zamyšlení nad Pravdou, tak rozsáhlé je moje velké milosrdenství.

Prosím, očekávejte tento den s velkou radostí, neboť tehdy nevěřící konečně pochopí, kdo Já jsem. Zbaví se své netečnosti a budou plni úžasu.

Varování pomůže světu bojovat s největším odpadlictvím všech dob. Tím, že se během těch 15 minut naprosté samoty obrátíte ke Mně a poprosíte Mě, abych vám odpustil, budete naplněni darem Ducha Svatého. Pak se musíte připravit na boj pomáhat ostatním naplnit svou skvělou budoucnost.

Přestože Varování zažehne víru věřících a mnohé obrátí, bude velký počet lidí, včetně kněží a vysokých členů duchovenstva, kteří budou popírat, že se stalo. Odvedou mnohé ode Mne a budou za to tvrdě potrestáni. Osvícení svědomí s sebou přinese velký příval lásky k těm, jejichž jména jsou obsažena v Knize živých. Jsou to lidé – včetně mnoha nevěřících – kteří se obrátí a budou bojovat za záchranu svých bratrů a sester.

Využiji svého času, abych k sobě přitáhl ty, co Mě vůbec neznají, ale kteří i tak ke Mně přijdou, až budou svědky této velké události. Ihned Mě poznají a zareagují, jak nejlépe umí.

Všechny tyto události brzy přijdou a až se proroctví, daná lidem, začnou odvíjet, budou dávat jasný smysl. Mnohá proroctví v Knize Zjevení byla napsána tak, aby jim lidé mohli porozumět použitím symbolů. Skutečnost je jiná, ale vězte toto: Můj zásah změní svět navždy. Potom ti, kdo jsou pro Mne a kteří Mě milují, Mi pomůžou přinést věčný život miliardám.

Váš Ježíš