Varování před atomovou válkou

Úterý, 23. listopadu 2010 v 03:00

Moje dcero, trpíš, protože pracuješ v mém jménu. Tma, kterou pociťuješ, pochází od mistra klamu, který každou hodinu bije jiné lidi, které znáš, aby ti pak na tebe, skrze jeho temnotu, zaútočili. Přes tvé pocity zoufalství jsi ochraňována. Jak jsem ti řekl, mistr klamu neublíží tvé duši. Musíš se i nadále modlit svatý růženec, abys měla stálou ochranu proti mučení. Když se budeš modlit touto formou úcty k mé Blahoslavené Matce, uvidíš rozdíl.

Dílo, které se snažíš v mém jménu dokončit, není lehké, avšak ty, má dcero, musíš zůstat silná. Toto dílo, až bude zjeveno světu, přinese pokoj a spokojenost mým dětem.

Až moje děti pochopí Pravdu, budou vědět, že nejsou svým Stvořitelem ani odvrženy, ani zapomenuty. Útěcha, kterou zakusí poznáním, které jim chci darovat touto knihou, je přitáhne blíže ke Mně.

Plán pro válku

Neboj se, má dcero, jsi v bezpečí, i když máš pocit bezmoci a obáváš se nejistoty. Svět, včetně tvé vlastní země, zakusí brzy více bolesti v důsledku globální vlády, která udělá lidi bezmocnými. Proto je důležité se teď připravit.

Už jsem ti pověděl, abys řekla mým dětem, že dříve, než začne tato hrůzu nahánějící globální válka, musí začít plánovat. Válka, o které mluvím, je nyní pečlivě připravována Rudým drakem. Drak, energie nového světa teď spřádá intriky a zničí města na západě. Čas je blízko. Modlete se, modlete se za obrácení, protože toto zlo nemůže být zastaveno, nebude-li dost modliteb, aby mu zabránily. Modli se za ty duše, které v této nukleární válce zahynou.

Zbývají tři roky, než se spiknutí uskuteční

Modli se za tyto duše teď. Až globální moc převezme vládu – jemně a se zrádným soucitem, potom, má dcero, bude jejich cílem ovládnout vaši svobodu žít, jíst a modlit se. Proto se můj lid musí snažit, aby se stal soběstačným. Vypěstujte si vaše potraviny. Najděte si včas útulky, kde se můžete setkávat, abyste vzdali čest vašemu božskému Spasiteli. Buďte silní. Neříkejte mnoha lidem, proč to děláte. Bude to trvat jen tři roky, než se toto spiknutí odhalí před vašimi zraky. Do té doby se vaše plány rozvinou do jisté formy pomoci, o které snad budete pochybovat a čas od času si myslet, že je podivná. Pěstujte si vlastní potraviny. Pořiďte si teď semena, která v budoucnu už nebude možné koupit. Takto budete živit vaše rodiny, až nastane celosvětový hlad.

Teď jděte a připravte se.

Váš milující Spasitel

Ježíš Kristus