Vaše víra bude zkoušena jako nikdy dříve

Úterý, 1. července 2014 v 20:50

Má vroucně milovaná dcero, láska, vyzařující z mých stoupenců, kteří Mě v tomto čase následují, je všeobjímající. Je to světlo planoucí mezi vámi a udržující mou lásku, pociťovanou všude, kde jsem uctíván. Duch Svatý je stále vyléván na mou pozemskou církev, zápasící se zkouškami a soužením, jimž čelí každý den.

Avšak duch temnoty stále silně tíží národy, protože agenti zla dělají vše možné, aby z povrchu světa smetli každou stopu po Mně, po mém Slovu a mojí pravé církvi. Buďte ujištěni, jakkoliv je vaše břímě těžké, že Já jsem s vámi, kráčím vedle vás a pomáhám vám překonat protivenství na každém kroku vaší cesty. Vaše víra bude zkoušena jako nikdy dříve, vaše odvaha vás může čas od času opustit, vaše vytrvalost bude zkoušena do krajnosti a vaše přijetí Pravdy zpochybňováno. Vyhlédnou si vás, budou se vám posmívat, pohrdat vámi; to vše bude způsobeno zlovolnými skutky těch, které Satan využívá, aby bojoval se Mnou, Ježíšem Kristem. Ale, moji praví následovníci – nic nemůže zničit mou církev.

Ti, kdo zůstanou poslušní Slova Božího, toho, jež existuje už tak dlouho, Mě budou i nadále na zemi reprezentovat. Má ochrana vás pokryje jako neviditelný plášť a vaše víra se nikdy nezmenší, budete-li bojovat Božím mečem.

Zůstaňte Mi věrni a mé Světlo bude i nadále zářit na lidské pokolení. Můj slib je, že má církev zůstane nedotčená, i když bude menší, než je dnes, a to až do Velkého dne Pána.

Váš Ježíš