Velké exercície poldle KP

Drazí Bratři a Sestry v Kristu,

Všichni jste zváni na důležitou událost v Misi Ježíš Lidstvu:

 Velké exercicie Knihy Pravdy.

Velkopostní exercicie Knihy Pravdy to jsou dvoudenní rekolekce, které budou otevřeny pro všechny vyznavače Mise Ježíš Lidstvu. Exercicie se budou konat na Zoomu v těchto termínech:

Den 1: 2 dubna 2022, 21:00 – 14:00 – 15:30 SEČ

Den 2: 9 dubna 2022, 21:00- 14:00 – 15:30 SEČ

Exercicie budou v anglickém jazyce, s živým překladem do těchto jazyků:

Překlad první den: němčina, francouzština, španělština, portugalština, ruština/ukrajinština, korejština, čínština, polština, slovenština/čeština, vietnamština, indonéština a rumunština.

Překlad druhý den: němčina, francouzština, španělština, portugalština, ruština/ukrajinština, korejština, čínština, chorvatština, maďarština, kantonština, italština a albánština

I když toho dne Tvůj jazyk nebude přítomný, program bude zpřístupněný na chatu.

Rekolekce nám všem pomůžou se připravit duchovně na Nejsvětější Týden Roku: Velký Týden, který začne palmovou neděli 10 dubna. Tématem online exercicií je

Kontemplace, obrácení a angažování se”.

První den se soustředíme na „Kontemplaci“. Prvního dne budeme kontemplovat umučení, utrpení a smrt našeho Pána, budeme poslouchat a přemýšlet nad Jeho slovy z Knihy Pravdy.

Druhý den se soustředíme na „Obrácení“. Druhý den prosíme našeho Pána, aby nám dal Dar dokonalého zpytování svědomí, abychom měli plnou znalost o všech našich hříších a slabostech. Posoudíme vlastní svědomí, poslouchajíc a uvažujíc se nad různými úryvky z Knihy Pravdy. Den druhý zakončíme obnovením naší „Práce“ v Misi.

V těchto internetových exerciciích náš Pán Ježíš Kristus, náš Mistr exercicií, bude s námi mluvit, obměňovat nás a pomáhat připravit nás k uctění Jeho Utrpení, Smrti a Zmrtvýchvstání. Tyto internetové rekolekce budou naší tichou chvílí meditace, kontemplace a reflexí spolu s naším Pánem Ježíšem Kristem. V těchto rekolekcích nám Ježíš pomůže kontemplovat svoje Utrpení, Smrt a Zmrtvýchvstání. Probudí naše svědomí a pomůže nám prožít obrovskou zkušenost obrácení, pomáhajíc otevřít naše oči na vlastní hříšnost a slabosti. Nakonec nás On vyléčí, potěší, ukonejší a posilní, připravujíc se na obnovení našeho osobní angažovanosti v Misi.

Přihlaste se nyní na každý den skrze tyto odkazy:

Den 12 dubna, 14:00 SEČ:

https://bit.ly/JTMRetreatDay1 

Den 2 – 9 dubna, 14:00 SEČ:

https://bit.ly/JTMRetreatDay2

Pokoj a dobro

Ježíš Lidstvu Global