Všechny Boží děti jsou částí jeho výjimečné rodiny

Sobota, 28. prosince 2013 v 23:36

Má vroucně milovaná dcero, mnozí, kdo věří v Boha, mají jen chabou představu o tom, kým je a proč stvořil svět.

Můj Otec je Láska. Všichni, kdo Ho obklopují, Ho milují právě tak, jako když si představíte lásku k velmi ctěnému otci. Být s Ním je nejpřirozenější pocit a každý v nebi je v úplné jednotě s Ním. Cítí se opatrováni, velmi milováni a to jim přináší naprostý pocit sounáležitosti. Když se všichni, kdo se těší přízni v království mého Otce, s Ním sjednotí, prožívají extázi, nepodobnou ničemu, co znáte na zemi. Když vy, kdo následujete Mne, Ježíše Krista, se propojíte v jednotě se Mnou, dojdete k poznání mého Otce, vy také zakusíte tento pocit sounáležitosti.

Všechny Boží děti jsou částí jeho výjimečné rodiny a každé je Jím milováno s trvalou vášní. Vy, kteří jste požehnaní milostmi z nebes a cítíte se blízko mému Otci, musíte vědět, že jednak máte pocit posvátné bázně, když s Ním ve svém srdci mluvíte. Ale na druhé straně se budete cítit milováni a s tušením, jemuž nebudete rozumět, budete vědět, že jste jeho dítě. To platí pro všechny Boží děti, bez ohledu na věk. Neboť v Božím království věk neexistuje. Všechny duše jsou pozdviženy na úroveň odpovídající jejich postavení a tomu, jak naplnily vůli mého Otce.

Ach, jak jen můj Otec byl zapomenut a jak velice je nepochopen. Není děsivý. Přesto je jeho spravedlnost konečná. Je milující a spravedlivý a udělá všechno možné k obnově světa, aby byl náležitě připraven k přijetí Mne, jeho milovaného Syna.

Nesmíte mít nikdy pocit, že nemůžete volat k mému Otci, neboť je vaším Otcem, všemohoucím, který dal příkaz k počátku života a který dává příkaz, aby život byl vzat. Dodržujte Přikázání mého Otce. Přijměte s vděčností jeho dar mého narození, smrti a vzkříšení a věčný život bude váš.

Váš Ježíš