Všichni křesťané – konejte teď pokání, katolíci – modlete se za papeže Benedikta

Sobota, 5. března 2011 v 10:00

Moje milovaná dcero, opět jsme spolu sjednoceni. V těchto posledních dnech jsi byla zaneprázdněná. Všimla sis, že tě posiluji dvojím způsobem – ve víře i na těle? Je to proto, že Mě tvoje práce tak těší. Jak pokračuješ ve zveřejňování těchto poselství, prosím, povzbuď tolik lidí, kolik znáš, aby se rychle snažili o smíření za svoje hříchy. Nezáleží na tom, jakého křesťanského vyznání jsou. Musí ukázat svoji pokoru a věrnost ke Mně skrze čin hledání vykoupení.

Tento jednoduchý úkon je posilní během události, kterou označuji pojmem Varování. Všichni konejte pokání, abyste zachránili svoje duše. Připravte se ihned na Varování, protože ti z vás, kteří nejsou ve stavu milosti, to nemusí přežít.

Moje milovaná dcero, chci od tebe, abys pokračovala v rychlém šíření těchto poselství. Už předtím jsem ti vysvětlil, že musí být předána v nejkratším čase co možná nejvíce lidem. Jak se toto Varování blíží, tak se také blíží událost, týkající se svatého Vatikánu.

Pros každého, aby se modlil za mého milovaného svatého vikáře papeže Benedikta, neboť je obklopen nepřáteli mého Věčného Otce. Modlete se za kněze, kteří nikdy nezakolísali ve své víře ke Mně, nebo k mému Věčnému Otci.

Vzestup falešného proroka

Je třeba se teď intenzivně modlit, neboť se všichni stanete svědky důsledků tohoto útoku na mého svatého vikáře. Modlete se, modlete se, modlete se, aby byl falešný prorok rozpoznán jako ten, čím je. Sledujte jeho chování, jak se snaží upoutávat na sebe pozornost v každodenních událostech, jakož i to, jakým způsobem mu budou moji posvěcení služebníci v bázni padat k nohám. Potom pozorně poslouchejte, co bude říkat. Jeho pokora bude falešná, jeho záměry zlomyslné a láska, kterou vyzařuje, se bude všechna týkat jen jeho. Bude se jevit jako novátorský, dynamický – přinášející závan čerstvého vzduchu. I když je činorodý a energický, jeho síly nebudou pocházet od Boha, Věčného Otce. Pocházejí od Satana, od Zlého.

Modlete se, modlete se, modlete se děti moje, neboť musíte být ostražité. Potřebujete Mě, abych vás teď vedl, když jsou tato poselství odhalována lidstvu. Buďte silné a věrné mému učení. Modlete se ve skupinách. Modlete se svatý růženec, abyste vyhledaly ochranu před Zlým.

Pamatujte si jedno. Moje učení se nikdy nezmění. Je stále stejné, jaké vždycky bylo. Jak už jsem řekl dříve, když zjistíte, že je pozměněno, oslabeno, nebo – což se stane – překrouceno do té míry, že se bude zdát divné, nebo v rozporu s mým učením, odvraťte se od něj a poproste Mě, abych vás vedl.

Váš božský Spasitel, Ježíš Kristus