Význam a síla modlitby

Čtvrtek, 24. března 2011 v 23:00

Má vroucně milovaná dcero, s velkou radostí se dnes večer s tebou znovu sjednocuji. Teď jsi naplněná milostí rozlišování a máš jasnou představu o cestě, kterou musíš jít.

Tím, že ses odevzdala do jednoty se Mnou, jsi teď konečně svobodná. Svobodná od pochybností, s čistým svědomím, silnější než před tím a připravená odhalit světu můj slib. Mé Slovo vyjadřuje naléhavou potřebu být připravení k otevření svých srdcí ve chvíli, kdy vám všem budou ukázány vaše hříchy.

Připraveností a včasným varováním může být zachráněno mnohem, mnohem, více duší. Čím více obrácení, o to menší bude pronásledování, které bude následovat. Moje dcero, nikdy nepodlehni sebeuspokojení, ani bys neměla mít strach z budoucích událostí. Všechno pomine a místo toho zavládne šťastnější svět s větší láskou.

Poselství prostě všem připomínají Boží existenci

Řekni všude mým lidem, že tato poselství jsou jednoduchou připomínkou všem Božím dětem, že On existuje. Musí si také uvědomit, že jejich duše jsou nejdůležitější částí jejich lidské podstaty. Péče o jejich duše je životně důležitá, když se chtějí podílet na nádherné budoucnosti, která je všechny očekává. Lidé si prostě potřebují připomenout Desatero přikázání a ctít je. Potom všechno, co potřebují udělat, je, řídit se mým učením a žít svoje životy tak, jak jsem jim řekl.

Důvod, proč dávám proroctví, je dokázat mým milovaným následovníkům, že dochází k Božímu zásahu. Doufám, že takto otevřou svá srdce a dovolí Pravdě, aby do nich pronikla.

Boží láska přináší mír

Mnoho lidí vyznává moje učení jen svými ústy. Jiní je zase považují za nudné a únavné. Bojí se, že když Mě budou napodobovat, tak přijdou o pohodlí, o kterém jsou přesvědčeni, že jim je do jejich životů přenesou jen materiální věci. Co však nedokážou pochopit je to, že jediným skutečným potěšením, jaké případně mohou zakusit, je Boží láska. Tato láska může vstoupit do vašich životů jen tehdy, když se prostřednictvím jednoduché modlitby přiblížíte ke Mně a k mému Nebeskému Otci. Když jednou zakusíte tento pokoj, tak zjistíte, že jste osvobozeni od starostí a stresů.

Účinek žádného množství stimulujících prostředků se nemůže rovnat euforii, která se dostavuje, když se přiblížíte k mému srdci. Tato láska nejenže pronikne celým vaším tělem, myslí a duší, ale umožní vám žít i svobodnější život. Zakusíte hluboké uspokojení, jaké jste dosud nepoznali. Potom budete překvapeni, jak málo se už vás dotýká svět materiálního luxusu. Ztratíte o tyto věci zájem, a to vás překvapí.

Ó děti, kdybyste se jen pokusily přijít blíže ke Mně, staly byste se konečně svobodné. Už byste více necítily prázdnou beznaděj ve vaší duši. Místo toho byste byly klidnější, méně uspěchané, měly byste více času zajímat se o druhé a cítily byste pokoj, který byste ze sebe vyzařovaly. Ostatní by byli k vám přirozeně přitahováni. Budete se divit, proč tomu tak je. Nestrachujte se, neboť je to působení Boží milosti. Když jste všichni naplněni milostí, je to jako nákaza, která se potom šíří na jiné prostřednictvím lásky. Tak to potom pokračuje dál.

Proto vás, děti, prosím, abyste pamatovaly na význam modlitby. Síla, kterou plodí a rychlost s jakou se šíří, zahalují všechny ty šťastné duše, které jsou vtahovány do tohoto oblaku lásky.

Satanova síť klamů vyvolává strach

Tak, jako modlitba a láska jednoho k druhému nabírá na síle, tak je tomu i s nenávistí, kterou chrlí Satan. Podvodník, pracující skrze lidi, kteří nemají víru, nebo se lehkovážně zaobírají temnými duchovními, okultními hrami, rozšiřuje svůj klam. V jeho síti uváznou dokonce i ti, kteří mohou mít pocit, že žijí poměrně dobrý život. Tato jemná síť může polapit každého, kdo si nedá pozor. Jediným společným jmenovatelem je to, že všichni, kteří jsou polapeni, pociťují nepokoj, úzkost, zoufalství a strach. Tento strach se velmi rychle mění v nenávist.

Poběžte ke Mně všichni. Nečekejte, až se váš život obrátí vzhůru nohama zbytečným zármutkem. Neboť Já jsem vždy přítomen – pozorující, čekající a doufající, že každý z vás zanechá svou pýchu, abych mohl vstoupit Já a obejmout vás. Choďte do svého kostela a modlete se ke Mně. Mluvte ke Mně doma, po cestě do práce. Kdekoliv právě jste, volejte Mě. Poznáte dost rychle, jak vám odpovím.

Probuďte se – otevřete svá zavřená srdce

Probuďte se, děti. Ještě si stále neuvědomujete, že Mě potřebujete? Kdy konečně otevřete svá zavřená srdce a necháte Mě vejít? Neplýtvejte vzácným časem pro své vlastní zájmy a zájmy vaší rodiny. Já jsem Láska. Potřebujete moji lásku, abyste uhasily své vysušené a špatně živené duše. Moje láska, když ji jednou zakusíte, pozvedne vašeho ducha a dovolí vám, abyste znovu pocítily skutečnou lásku. Tato láska potom otevře vaši mysl Pravdě – ke slibům, které jsem dal každému jednomu z vás, když jsem pro vás zemřel na kříži. Miluji vás, děti. Prosím, projevte Mi lásku, o kterou vás úpěnlivě prosím. Nezůstávejte pro Mne ztracené. Je málo času, děti, abyste se vrátily ke Mně. Neotálejte.

Váš milující Spasitel

Ježíš Kristus