Židům bude nakonec podán důkaz smlouvy mého Otce

Úterý, 11. února 2014 v 23:41

Má vroucně milovaná dcero, tak jak se tato mise rozmáhá a bude se teď velmi rychle rozvíjet, tak i Já se chystám na čas svého příchodu.

Spustil jsem další plán na zvýšení povědomí všech Božích dětí o velkém novém světě, který vás čeká, a tato příprava proběhne postupně. Prvním stupněm je očista. Bude to znamenat rozvraty, klimatické změny, převraty a hrozné odpadlictví, které stihnou zemi. To vše se odehraje současně. Pak má církev padne a jen zbytek se podrží Pravdy a bude svědčit o mém svatém Slově.

Shromáždím lidi ze všech koutů země – nejdříve každou křesťanskou víru. Potom k sobě přitáhnu ostatní. Nakonec bude židům podán důkaz smlouvy mého Otce, a jak bylo předpověděno, budou přivedeni do království mého Otce.

Mnoho hlasů nyní přehlušuje můj vlastní hlas, ale přesto to bude můj hlas, kterého si všimnou, neboť můj jazyk je jako meč a má přítomnost jako rozeklaný blesk. Dám-li pocítit svou přítomnost, bude to v těch nejskromnějších příbytcích a sdílených laskavými dušemi – mírnými, stejně jako bystrými. Svou přítomnost dám poznat mezi pohany a ti poprvé budou mít pochybnosti o své budoucí věčnosti a začnou Mi otevírat svá srdce. Vidíte, ani jediná duše nezůstane nedotčená. Někteří Mě nepřijmou, ale budou vědět, že Já jsem.

Můj čas, kdy dám pocítit svou přítomnost mocí Ducha Svatého, je velmi blízko. Přeji si, abyste smířili svou duši se Mnou a byli připraveni Mě přijmout, neboť nebudete vědět ani den ani hodinu. Jediné, co vám řeknu, že to bude náhlé.

Váš milovaný Ježíš