Kniha Pravdy

Připravte se na Druhý Příchod Ježiše Krista.

Připravte sa na Druhý Příchod

Definitivní průvodce na poslední časy

Kniha modliteb

Křižácké modlitby obsažené v této modlitební knížce nepochází od lidí. Všechny byly napsané v nebi a odevzdané lidstvu skrze proroka posledního času Marii Božího Milosrdenství. Modlitby jsou součástí Božího plánu na záchranu co největšího počtu duší z věčného zatracení.

Co je Kniha Pravdy?

Kniha Pravdy byla zmíněna v Písmu Svatém Prorokem Danielem (Dan 10,21). Nacházíme zde odkaz na tuto tajuplnou knihu. Archanděl Gabriel vysvětluje Danielovi, že všechno, co mu bylo zjevené o budoucnosti a konci časů, může najít v Knize Pravdy. Daniel slyšel příkaz zabezpečit tuto knihu, protože je určená do jiného času – vlastně konkrétně do tohoto našeho času, to je konec časů.

Obsah Knihy Pravdy byl zpřístupněný Svatému Janu evangelistovi, který ji předal v Knize Zjevení pomocí symbolů a proroctev. Kniha je zapečetěným svitkem a má velmi bohatý obsah.

Ježíš Kristus, Beránek Boží, láme pečetě. Kniha Pravdy je všeobecně zveřejňovaná a odevzdavaná z Nebe jako poselství ve zjeveních Marii Božího Milosrdenství, která v letech 2010-2015 obdržela 1335 poselství týkajících se konce časů. 

2 177 Kč za komplet 5 dílů Knihy Pravdy
*398 Kč je cena za jeden díl Knihy

Proroctví se naplňují

Podívej se, jak se všechny proroctví naplňují – kupříkladu

– rezignace Benedikta XVI,
– předpověď o falešném proroku antipapeži,
– předpověď o globální vakcinaci,
– předpověď o světovém ekonomickém kolapsu,
– předpověď o 3. světové válce a spoustu dalších …

První dvě tajemství z Knihy Pravdy odhalují spiknutí zednářských skupin proti Církvi. Pokud je Pravdá hořká k spolknutí, tak nahání strach.

Nyní Vám dávám, děti, poslední příležitost, abyste povstali a rozhodli se.

Buď jse spolu se Mnou, nebo jste proti Mě. Volba je Vaše.

Kniha Pravdy

o čem jsou témata

– duchovní a praktická příprava na příchod Ježíše Krista,
– Varování, globální událost Osvícení svědomí,
– rezignace Benedikta XVI a vláda falešného proroka v Církvi,
– univerzální odpadlictví od víry v Boha (první pečeť Apokalipsy),
– povstání nové světové církve,
– modlářské sjednocení všech náboženství,
– globální smrtelné očkování,
– nový totalitní světový řád,
– III. světová válka (druhá pečeť Apokalipsy),
– rozšířený hlad (třetí pečeť Apokalipsy),
– odhalení a vláda antikrista,
– znamení šelmy – čip 666,
– Pečeť Boha Živého, předpovězená v Písmu, chrání nás před mocí antikrista,
– Křížácké modlitby a modlitby skupiny “Ježíš lidstvu”,
– ostatní pečetě Knihy Zjevení ještě nebyly zveřejněné,
– klimatické změny skrze Boží ruku,
– očištění lidstva,
– zrušení Eucharistie a pronásledování pravé víry,
– vznik Zbytku Katolické Církve,
– tři dny temnoty a Druhý Příchod Krista,
– příchod Nového Nebe a Nové Země je dlouho očekávanou Érou Pokoje,
– uvěznění satana a utrpení pekla,
– Maria – Prostřednice všech milostí, Spoluvykupitelka a Matka Spásy,
– síla modlitby Růžence a Korunky Božího milosrdenství,
– výzva pro kněze, Mise Spásy,
– Medaile Spásy a Armáda Ježíše Krista,
– úloha proroka Marie Božího Milosrdenství.

Je třeba si uvědomit, že Kniha Pravdy hovoří jednoznačně, že obsah a pravda obsažená v Písmu Svatém se nesmí měnit a nauka Římskokatolické Církve daná světu skrze apoštoly a Ježíšem je neměnná. 

Medaile spásy

Příkaz na vytvoření a ražení medaile dostala Marie Božího Milosrdenství od Matky Boží v poselství z 18. července 2013 v 19:14 hod:

„Mé dítě, prosím, nechej tento medailon navrhnout a vyrobit. Povedu tě na každém kroku cesty, a pak se musíš postarat, aby byl dostupný po celém světě…”

V tomto poselství Panna Marie navrhla i vzhled medailónu. Medaile spásy s sebou přináší spoustu duchovních milostí a mádnes velký význam.

Posle tohoto poselství všichni, kteří obdrží tento medailónek, by se měli modlit Křižáckou modlitbu 115. Medailón by měl být požehnaný knězem.

Kniha pravdy v Bibli

O Knize Pravdy s hovoří i v Písmu Svatém ve Starém a Novém Zákoně;
V Knize proroka Daniela, v Knize Zjevení sv. Apoštola Jana.

Připravte se na setkání se Mnou tváří v tvář, neboť už brzo se nebesa roztrhnou a oheň Ducha Svatého bude nad Vámi. Ti s něžným srdcem, kterých duše je naplněná láskou k druhým, budou odměněni dary, které přinesu s sebou v onen den.

Váš Ježiš

Brzo bude otevřená druhá pečeť, jak bylo předpovězeno Janem evangelistou v Knize Zjevení. Začne to v Evropě. Příčinou toho bude váš bankovní systém a Německo bude opět vtaženo do této tragédie, jak tomu už bylo v minulosti dvakrát.

Váš Ježíš

Je to moje Kniha. Moje Slovo. Můj slib. Když jsem řekl, že přijdu znovu, znamenalo to, že přojdu znovu.

Váš Ježíš

Kniha Pravdy má 5 dílů

Kniha Pravdy obsahuje celkem 1335 poselství a je vydaná v pěti svazcích spolu s modlitební knížkou.
Můžete si ji koupit skrze eshop www.echoreb.com.

Modlitební knížka

Modlitby 1-170,
6 litanií,
krátke ostatní modlitby

Nájdete nás na Facebooku

60minutová celosvětová modlitba křížové výpravy – Svátost manželství 10.2.2024

Ave Maria. Drahý bojovníku, Jste zváni na 60minutové celosvětové modlitební setkání křížové výpravy Ježíš lidstvu, které se uskuteční 10. února 2024, v sobotu v 14:00 . Pokud jste se ještě nezaregistrovali, zaregistrujte se prostřednictvím tohoto odkazu:...

Celosvětová postní růžencová křížová výprava

Jste zváni k účasti na celosvětové postní růžencové křížové výpravě Ježíš lidstvu. Každý pátek postní doby, od 16. února do 29. března 2024, se budeme modlit všechna čtyři tajemství svatého růžence. Je to odpověď na poselství naší Matky Spásy z 9. března 2012:"Nyní,...

JTM První sobota celosvětová růžencová kytice

Pozvánka k modlitebnímu sjednocení v první sobotu v měsíci k modlitbě Pokoj Vám! Vítejte v celosvětové růžencové kytici Ježíš lidstvu pro Matku spásy v První sobotu v měsíci. Registrace není nutná, připojte se prosím pomocí tohoto zvacího odkazu:...

Novinky na Tvůj Email

Pokud chceš dostávat novinky a vědět víc, přihlaš se k odběru newsletteru. Odběr můžeš kdykoliv zrušit.