Kniha Pravdy

Připravte se na Druhý Příchod Ježiše Krista.

Připravte sa na Druhý Příchod

Definitivní průvodce na poslední časy

Kniha modliteb

Křižácké modlitby obsažené v této modlitební knížce nepochází od lidí. Všechny byly napsané v nebi a odevzdané lidstvu skrze proroka posledního času Marii Božího Milosrdenství. Modlitby jsou součástí Božího plánu na záchranu co největšího počtu duší z věčného zatracení.

Co je Kniha Pravdy?

Kniha Pravdy byla zmíněna v Písmu Svatém Prorokem Danielem (Dan 10,21). Nacházíme zde odkaz na tuto tajuplnou knihu. Archanděl Gabriel vysvětluje Danielovi, že všechno, co mu bylo zjevené o budoucnosti a konci časů, může najít v Knize Pravdy. Daniel slyšel příkaz zabezpečit tuto knihu, protože je určená do jiného času – vlastně konkrétně do tohoto našeho času, to je konec časů.

Obsah Knihy Pravdy byl zpřístupněný Svatému Janu evangelistovi, který ji předal v Knize Zjevení pomocí symbolů a proroctev. Kniha je zapečetěným svitkem a má velmi bohatý obsah.

Ježíš Kristus, Beránek Boží, láme pečetě. Kniha Pravdy je všeobecně zveřejňovaná a odevzdavaná z Nebe jako poselství ve zjeveních Marii Božího Milosrdenství, která v letech 2010-2015 obdržela 1335 poselství týkajících se konce časů. 

2 177 Kč za komplet 5 dílů Knihy Pravdy
*398 Kč je cena za jeden díl Knihy

Proroctví se naplňují

Podívej se, jak se všechny proroctví naplňují – kupříkladu

– rezignace Benedikta XVI,
– předpověď o falešném proroku antipapeži,
– předpověď o globální vakcinaci,
– předpověď o světovém ekonomickém kolapsu,
– předpověď o 3. světové válce a spoustu dalších …

První dvě tajemství z Knihy Pravdy odhalují spiknutí zednářských skupin proti Církvi. Pokud je Pravdá hořká k spolknutí, tak nahání strach.

Nyní Vám dávám, děti, poslední příležitost, abyste povstali a rozhodli se.

Buď jse spolu se Mnou, nebo jste proti Mě. Volba je Vaše.

Kniha Pravdy

o čem jsou témata

– duchovní a praktická příprava na příchod Ježíše Krista,
– Varování, globální událost Osvícení svědomí,
– rezignace Benedikta XVI a vláda falešného proroka v Církvi,
– univerzální odpadlictví od víry v Boha (první pečeť Apokalipsy),
– povstání nové světové církve,
– modlářské sjednocení všech náboženství,
– globální smrtelné očkování,
– nový totalitní světový řád,
– III. světová válka (druhá pečeť Apokalipsy),
– rozšířený hlad (třetí pečeť Apokalipsy),
– odhalení a vláda antikrista,
– znamení šelmy – čip 666,
– Pečeť Boha Živého, předpovězená v Písmu, chrání nás před mocí antikrista,
– Křížácké modlitby a modlitby skupiny “Ježíš lidstvu”,
– ostatní pečetě Knihy Zjevení ještě nebyly zveřejněné,
– klimatické změny skrze Boží ruku,
– očištění lidstva,
– zrušení Eucharistie a pronásledování pravé víry,
– vznik Zbytku Katolické Církve,
– tři dny temnoty a Druhý Příchod Krista,
– příchod Nového Nebe a Nové Země je dlouho očekávanou Érou Pokoje,
– uvěznění satana a utrpení pekla,
– Maria – Prostřednice všech milostí, Spoluvykupitelka a Matka Spásy,
– síla modlitby Růžence a Korunky Božího milosrdenství,
– výzva pro kněze, Mise Spásy,
– Medaile Spásy a Armáda Ježíše Krista,
– úloha proroka Marie Božího Milosrdenství.

Je třeba si uvědomit, že Kniha Pravdy hovoří jednoznačně, že obsah a pravda obsažená v Písmu Svatém se nesmí měnit a nauka Římskokatolické Církve daná světu skrze apoštoly a Ježíšem je neměnná. 

Medaile spásy

Příkaz na vytvoření a ražení medaile dostala Marie Božího Milosrdenství od Matky Boží v poselství z 18. července 2013 v 19:14 hod:

„Mé dítě, prosím, nechej tento medailon navrhnout a vyrobit. Povedu tě na každém kroku cesty, a pak se musíš postarat, aby byl dostupný po celém světě…”

V tomto poselství Panna Marie navrhla i vzhled medailónu. Medaile spásy s sebou přináší spoustu duchovních milostí a mádnes velký význam.

Posle tohoto poselství všichni, kteří obdrží tento medailónek, by se měli modlit Křižáckou modlitbu 115. Medailón by měl být požehnaný knězem.

Kniha pravdy v Bibli

O Knize Pravdy s hovoří i v Písmu Svatém ve Starém a Novém Zákoně;
V Knize proroka Daniela, v Knize Zjevení sv. Apoštola Jana.

Připravte se na setkání se Mnou tváří v tvář, neboť už brzo se nebesa roztrhnou a oheň Ducha Svatého bude nad Vámi. Ti s něžným srdcem, kterých duše je naplněná láskou k druhým, budou odměněni dary, které přinesu s sebou v onen den.

Váš Ježiš

Brzo bude otevřená druhá pečeť, jak bylo předpovězeno Janem evangelistou v Knize Zjevení. Začne to v Evropě. Příčinou toho bude váš bankovní systém a Německo bude opět vtaženo do této tragédie, jak tomu už bylo v minulosti dvakrát.

Váš Ježíš

Je to moje Kniha. Moje Slovo. Můj slib. Když jsem řekl, že přijdu znovu, znamenalo to, že přojdu znovu.

Váš Ježíš

Kniha Pravdy má 5 dílů

Kniha Pravdy obsahuje celkem 1335 poselství a je vydaná v pěti svazcích spolu s modlitební knížkou.
Můžete si ji koupit skrze eshop www.echoreb.com.

Modlitební knížka

Modlitby 1-170,
6 litanií,
krátke ostatní modlitby

Nájdete nás na Facebooku

Celosvětová modlitba křížové výpravy 8.6.2024

Ave Maria! Drahý modlitební bojovníku, jste zváni k účasti na celosvětovou modlitbu křížové výpravy Ježíš lidstvu - modlitba za všechny duše, 8. června 2024 v sobotu ve 15:00 CET. Pokud nejste zaregistrováni, zaregistrujte se zde: https://bit.ly/GLOBAL60MIN-8JUNE2024...

1. 6. 2024 – Růžencová kytice v první sobotu

Chvála Kristu zveme Vás 1.6.2024 v 21:00 na Celosvětovou růžencovou kytici v první soboru odkaz: https://bit.ly/JTM-Global-Rosary JTM Czech republic    

Národní křížová výprava modlitby 28.5.2024

Chvála Kristu Chceme Vás pozvat na modlitební setkání národní křížová výprava modlitby na téma: Podřízení se svaté vůli boží a za dary lásky, pokory a rozlišování. Kdy: 28.5.2024 v 19:30 Přihlaste se na via ZOOM: https://bit.ly/NationalCzechR-28MAY2024 Zveme všechny...

Novinky na Tvůj Email

Pokud chceš dostávat novinky a vědět víc, přihlaš se k odběru newsletteru. Odběr můžeš kdykoliv zrušit.