Abdikace Benedikta XVI.

Abdikace Benedikta XVI.

Proroctví o abdikaci Benedikta XVI bylo dané přesně rok před jeho vyplněním. ***   Můj ubohý svatý vikář, papež Benedikt XVI., bude vypuzen ze Svatého stolce v Římě Sobota, 11. února 2012 v 11:30 Má vroucně milovaná dcero, válečné konflikty se všude stupňují a...

číst více
Potraty budou vynuceny všem národům

Potraty budou vynuceny všem národům

Poselství v Knize Pravy hovořío tom, že propotratový plán se rozšířuje po celém světě a uplatňuje se na všechny národy.   *** Hřích potratu je smrtelný hřích a ti za něj zodpovědní, budou hořet v pekelném ohni navěky Středa, 1. května 2013 v 20:25 Má vroucně...

číst více
Hledaní nové planety pro lidstvo

Hledaní nové planety pro lidstvo

V Knize Pravdy je poselství o hledání nové planety, na které by se mohli lidé usadit. Bůh Otec řekl: "Pak člověk, arogantní a plný svého pokřiveného pohledu na své schopnosti, bude zkoušet najít novou planetu, jako nový domov pro lidstvo, ačkoliv to není možné. Dar...

číst více
Nové práva zavádzajúce eutanáziu

Nové práva zavádzajúce eutanáziu

V Knize Pravdy Ježíš Kristus Varuje, že „v každé krajině a církvi bude zavedených mnoho zákonů. Většina z těchto zákonů bude v rozposu s učením Bible Svaté. (...) Mnozí nebudou dost silní, aby bojovali proti potratům, eutanázii a manželstvím stejného pohlaví.“ ***...

číst více
Počasí se začne neobvykle měnit

Počasí se začne neobvykle měnit

V Knize Pravdy bylo několikrát zmíněno o anomáliích v počasí,  o povodních a zemětřesení. *** POČASÍ ZAČNE UKAZOVAT PODIVNÉ PŘÍZNAKY středa, 02.11.2011 – 19:40 hod. (…)  počasí začne ukazovat podivné příznaky, jak teď země přechází do nového stavu v přípravě na můj...

číst více
Speciální formy identifikace

Speciální formy identifikace

Poselství o zvláštní formě identifikace, která bude propustkou na cestování a volný pohyb po celém světě. *** Úryvky poselství o speciální formě identifikace Náhlé změny v globální situaci, které se až dosud zdály jako nevýznamné nepokoje, přerostou do skutečných...

číst více
Cenzúra médií

Cenzúra médií

Cenzúra médií Poselství o cenzůře médií, podle kterého bude pravda před lidstvem skryta prostřednictvím diktatury, kterou zažijeme během Velkého soužení. *** Výňatek z poselství o cenzůře Cenzura médií Médiím musím říct toto: Vaše arogance, kterou dnes jako sdělovací...

číst více
Prvním znamením bude rychlejší otáčení Země

Prvním znamením bude rychlejší otáčení Země

Proroctví o tom, že se naše Zem začne točit rychleji - jedno z prvních znamení před Druhým Příchodem Krista. PRVNÍM ZNAMENÍM BUDE RYCHLEJŠÍ OTÁČENÍ ZEMĚ. DRUHÉ ZNAMENÍ SE TÝKÁ SLUNCE, BUDE NARŮSTAJÍCÍ HROZBOU, JASNĚJŠÍ A ZAČNE ROTOVAT úterý, 12.11.2013 – 20:30 hod. Má...

číst více