20minutová křížová výprava modliteb 19.11.2022

Za ochranu křesťanů na celém světě

Registrujte se zde: https://bit.ly/JTMGlobal19November2022

Buďte pozdraveni bojovníci křížové výpravy.

Mír s vámi.

Jste zváni, abyste se k nám připojili na 20minutové celosvětové křížové výpravě modliteb za ochranu křesťanů na celém světě 19. listopadu 2022 14:00 SEČ

Pokud nejste registrováni, odkaz zde: https://bit.ly/JTMGlobal19November2022

Milý bojovníku křížové výpravy,

věřící jsou zbaveni práva praktikovat a vyjadřovat své křesťanské přesvědčení na úkor svého živobytí, povolání a dokonce i svého života. Pronásledování přichází nejen ze sekulární společnosti, ale také ze strany křesťanských vůdců z celého světa.

Toto varování nám Matka Spásy dala v sobotu 28. června 2014 v 15:03

Z pravé církve zbude ostatek a tato armáda se sjednotí po celém světě, aby se stala armádou svatých posledních dnů, a Duchem Svatým dostanou moc zachovat Pravdu. Bude na ně pliváno, budou se jim posmívat a obviňovat je, že jsou extrémisté, právě tak jako můj Syn, Ježíš Kristus, byl obviněn z kacířství, když kráčel po zemi, aby kázal Pravdu.

Vyžádá si to obrovskou odvahu zůstat věrný Slovu Božímu, neboť budete obviněni z prohřešků proti zákonu. Vaším zločinem je, řeknou nepřátelé Boha, že šíříte nepravdy o této ohavnosti. Vše, co pochází od Boha, bude prohlášeno za lež, přičemž pravda, o níž řeknou, že je reprezentována novým jednotným světovým náboženstvím, bude skutečná lež.”

Tato celosvětová dvacetiminutová křížová výprava modlitby bude v angličtině a bude mít živé překlady do následujících jazyků: němčina, španělština, francouzština, ruština/Ukrajinština, korejština, portugalština, italština, slovenština, maďarština, rumunština a vietnamština.

Modleme se k Matce Spásy a Pánu Ježíši Kristu za ochranu křesťanů na celém světě a za zachování pravé víry.

Ježíši, důvěřujeme Ti!

JTM Global