29.10.2022 Hodinka za obrácení hříšníků

Drahá Armádo Zbytku!

Nechť Boží pokoj je s Vámi!

Zveme k účasti na hodině Modliteb Křížové výpravy Ježíš lidstvu o obrácení hříšníků, která bude 29. října 2022 v 15:00 hodin českého času.

Odkaz k přihlášení: https://bit.ly/JTMGlobal29October2022 

Skoro rok před Synodem v roce 2023 v Římě, z některých států přichází znepokojující zvěsti.

Synodální pracovníci navrhují změnu v učení Církve o víře a morálce, zavádějíc hřích s odůvodněním falešného porozumění Božího Milosrdenství. Tyto destrukční návrhy už zavádějí věřící v omyl a odvádějí duše od Boha. Jsme povinni se už teď modlit o navrácení těch, kteří následují falešné pastýře. Modleme se taky i za ty vůdce Církve, kterým hrozí pád do pekla.

Pán Ježíš řekl 21 dubna 2012

 Je mým největším přáním být v Novém ráji a panovat nad většinou lidstva.

Vaše modlitby Mi pomohou naplnit moji velkou touhu po tom, abychom se všichni stali jednou rodinou v lásce a jednotě navěky věků.”.

Modleme se jako jedna Armáda Zbytku Ježíš lidstvu o obrácení hříšníků a pomozme splnit přání Ježíše, aby všechny Boží děti mohly žít s Ním na věčnosti v Novém ráji.

Tato globální hodina modlitby křížové výpravy bude anglicky a bude živě překládáno do těchto jazyků: němčiny, francouzštiny, španělštiny, portugalštiny, ruštiny/ukrajinštiny, korejštiny, slovenštiny, polštiny, albánštiny, vietnamštiny, maďarštiny.

Prosím, pozvěte své rodiny a přátele, zvlášť ty, kteří milují Pána a chtějí mu pomoci zachránit duše.

Ježíši důvěřuji Ti!