Až se má církev rozdělí a padne, přijme s nadšením humanismus

Pátek, 27. června 2014 v 22:11

Má vroucně milovaná dcero, práci Satana ve světě nepoznáte nikdy snadno, protože je velmi mazaný. Jen zřídka odkryje své skutky způsobem, který lidi přiměje zkoumat jeho vliv. Během svého panování na zemi po velmi dlouhou dobu přesvědčoval svět, že neexistuje. Málokdy uvidíte pravdu, protože je maskována těmi, jichž využívá, aby lidi přesvědčil, že ani Bůh neexistuje.

Cílem ďábla je zmanipulovat lidi a přivést je k přesvědčení, že svět a existence lidské rasy jsou samoúčelné. Jeho největším úspěchem bylo zavedení humanismu, a zvláště světského humanismu.

Humanismus, takzvaná touha postarat se o potřeby lidské rasy odstraněním sociální nespravedlnosti, má vadu. Ti, co ve svých životech humanismus přijímají, jím nahrazují víru v Boha a je pochopitelné, proč to dělají. Žel, mnoho náboženství vytvořilo rozkolníky, jejichž chování není ovlivněno Bohem. Jejich nenávist k druhým a jejich vražedné záměry jsou uplatňovány ve jménu Boha, ve skutečnosti je to ale Satan sám, kdo inspiruje každý jejich krok. Dělá to, aby odvedl lidi od Boha. Tyto temné duše páchají strašné křivdy a užívají jméno mého milovaného Otce k provádění bezbožných činů. Tyto činy pak ospravedlňují ve jménu svého náboženství a způsobují, že mnoho lidí odmítá každou víru v Boha.

Světský humanismus, když tleská všem dobrým věcem ve jménu sociální spravedlnosti, je velmi přitažlivý pro duše, které mají citlivé srdce, neboť jejich úmysly jsou dobré. Žel, přijmou-li toto učení, říkají, že stvoření světa byla jen náhoda způsobená přírodou. Ale není to pravda, protože svět byl stvořen mým Věčným Otcem. Žádný vědec nebude kdy schopen vysvětlit stvoření světa, protože toto vědění nebude nikdy člověku oznámeno.

Odmítnout nadpřirozeno a božskou existenci Boha znamená, že odmítáte morální zásady, které mají původ v Bohu. To znamená, že morálka, smysl pro to, co se líbí, nebo nelíbí Bohu, nemůže být udržována, a to vede k temnotě.

Místo toho se člověk soustředí jen na své fyzické potřeby a bude zanedbávat svou duši. Po smrti, jeho duše, kterou odmítl přijmout jako životadárný Boží dar, nepřijme ani Boží milosrdenství. V této fázi se mnoho těchto duší zcela odcizí Boží milosti.

Až se má církev rozdělí a padne, přijme s nadšením humanismus. A následkem toho vtáhne všechny ty duše do chybného výkladu pravdy o jejich existenci. Svět pak přijme nový typ církve – církev starající se o sociální nespravedlnosti – aniž bude proneseno jediné slovo o důležitosti spásy vaší duše.

Váš Ježíš