Brzy odhalím konečný plán na shromáždění církve do svého útočiště

Sobota, 5. dubna 2014 v 18:15

Má vroucně milovaná dcero, chtěl bych obdařit odvahou a statečností každého z vás, kdo dostal dar rozpoznání mého hlasu, když hovořím k světu skrze tato poselství.

Jak půjdete vpřed, moji zbylí, v jednotě s mou pozemskou církví, uvidíte brzy mnoho lidí opouštět svaté svátosti. Bude to pro vás znepokojivé a brzy trýznivé, jak budou znesvěceny a nebudou to už ty svátosti, které jsem dal světu. Nesmíte plýtvat časem, věříte-li skutečně, že s vámi mluvím. Jděte – shromážděte mé kněze a ty, kdo odpovídají na mé volání. Pak je připravte na přicházející roky, aby dokázali živit mé stádo potravou života, až po mé přítomnosti nezbude ani stopa.

Až všechno o Mně a o tom, kdo jsem, bude z mých církví odstraněno, to, co zůstane, bude všechno z toho, co Já nejsem. Vtělený ďábel vstoupí do mé církve a zamoří každého, kdo se před ním skloní a bude ho uctívat. Pohltí duše navěky a musíte zůstat stále bdělí v těchto přicházejících časech. Nezůstaňte otevřeni kacířství, které vnikne do mé církve jak zevnitř, tak zvenčí. Nyní jste připravováni, a tak musíte následovat vše, co vám řeknu, abyste mohli zachránit mou církev před mými nepřáteli, v té míře, jak jen to půjde.

Brzy odhalím konečný plán ke shromáždění církve do mého útočiště. Až vám dám pokyny, budete potřebovat velkou sílu a vytrvalost, neboť váš nepřítel bude antikrist – a jeho armáda bude, žel, počtem větší než moje. A to bude pro vás deprimující – ale vězte toto: Nebude za tím Boží moc a nikdy vás to nepřemůže, zachováte-li věrnost mému Slovu.

Jděte v míru a čekejte na mé pokyny.

Váš Ježíš