Buď Mě milujete podle mého Slova, nebo vůbec

Úterý, 27. ledna 2015 v 14:35

Má vroucně milovaná dcero, rozum nebude hrát žádnou roli v mysli těch, co budou zuřivě odmítat svaté Slovo Boží, včetně těch, kdo jsou i tak proti Mně a těch, co nejsou Slovu zcela věrni. Můžete říci pouze, že jste moji jako jedno tělo – ne jen některou částí svého těla. [Zrovna tak] Mě buď milujete podle mého Slova, nebo vůbec.

Zradíte-li Mne, uděláte to omlouváním svých důvodů, když přijmete lži o tom, kdo Já jsem, co jsem a co jsem řekl. Vy, právě tak jako vaši předchůdci před vámi, Mě odkopnete a vznesete proti Mně falešná obvinění. Použijete mé Slovo podle svého vlastního výkladu, a pak obviníte spravedlivého z nemilosrdnosti. Svou zradou mého Těla Mě budete bičovat a způsobíte strašnou bolest a trápení těm, které nařknete z kacířství v mém svatém jménu.

Rozum necháte stranou, jak se budete všemožně vymlouvat, proč jdete opačnou cestou, než tou, kterou jsem vám proklestil svou smrtí na kříži.

Satan je velký žalobník Božích dětí, a je-li přítomen v duších těch, které zamořuje, vznese každé obvinění proti Božím dětem, aby zpochybnil mé Slovo. Podvede vás, aby vás učinil nevědomými o lásce, kterou má k vám Bůh. Zničí každou špetku víry, kterou máte, pokud se mu podvolíte. Zneužije vaši svobodnou vůli – právo dané Bohem – a nechá vás uvěřit, že můžete žít život bez Boha.

Váš Ježíš