Bůh Otec: Antikrist a nová světová měna

Pátek, 23. září 2011 v 21:30

Má dcero, i když se svět může obávat Varování, musí přijmout skutečnost, že proroctví z Knihy Zjevení jsou před vámi. Svatý církevní stát je zrovna tak v nebezpečí, jako stát Izrael. Proroctví se začnou odvíjet, až svět bude pod vládou antikrista, jenž se vás pokusí ovládnout pomocí nové světové měny. Budete-li ovládnuti touto cestou, pak budete kontrolováni každým jiným způsobem.

Velké varování zastaví tyto a jiné hrůzné činy, které jsou plánovány globálními mocnostmi a které jsou mimo chápání mých dětí všude na světě. Vy, nevinní pěšáci ve hře, kterou jste nevyvolali, budete chráněni rukou mé spravedlnosti.

Povstaňte, mé děti a bojujte modlitbou se sérií tohoto zla. Globální vláda a perzekuce, které jsou právě v této chvíli tajně plánovány, mohou být zastaveny pomocí modlitby. Ne všichni z vás můžete být, nebo budete zachráněni, neboť takové už je sevření antikrista, kterému budete vystaveni.

Mé děti, Satan nikdy nezvítězí. Nebyla mu poskytnuta taková síla, a jak se jeho sevření již začíná uvolňovat, stáhne nyní tolik duší, kolik bude jen moci, do propastí pekla spolu se sebou. Pláču v hlubokém zármutku pro mé krásné stvoření, a pro moje vzácné duše. Ach, kdyby jen naslouchaly Pravdě.

Vědecké hodnocení je nesmysl, neboť žádná věda nenahradí realitu mého Božího království. Nikdo na zemi nemůže obsáhnout krásu a zázraky, které vás všechny očekávají, neboť jsou nepopsatelné lidskými slovy.

Brzy porozumíte plánům, které mám připraveny k záchraně světa z rukou podvodníka.

Miluji vás všechny a budu chránit mé následovníky v každé fázi jakékoliv plánované perzekuce.

Svůj pohled směřujte na Mně. Otevřete svou náruč a dovolte Mi, abych vás všechny držel a ochraňoval.

Mé děti, které věří ve Mne, se nemají čeho bát.

Váš milující Stvořitel, Bůh Nejvyšší

Bůh Otec